İhale Mevzuatı  
Resmi Gazete: 05.04.1995  Sayı:22249
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

YAPI YAKLAŞIK MALİYETİNİN VE ORANININ HESABINDA KULLANILACAK OLAN BİRİM MALİYETLERİ : 1995


            16.07.1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi"nin 3.2. maddesinde adı geçen ve bütün hizmet dalları için Yapı Yaklaşık Maliyetinin (YYM) ve (YYM/BM) oranının hesabında kullanılacak olan 1995 yılı Birim Maliyetleri (BM) aşağıda gösterilmiştir. Bu maliyetlere genel gider ve müteahhitlik kârı dahildir.

   Yapının Mimarlık Hizmetlerine            Yapının Birim
   Esas Olan Sınıfı                      Maliyeti (BM) TL/m²
   ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦         ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
   I.SINIF

- Her cins yapı için .....................    1.934.700.-
  (Çok basit tarım binaları, basit
  barakalar, trafo, istinat duvarı vb.)

   II. SINIF

- Her cins yapı için .....................    3.817.000.-
  (Basit tek konutlar, kule vb.)

   III. SINIF

   (A) GRUBU YAPILAR ......................   6.432.800.-

- Basit tarım ve endüstri yapıları,
  (Tesisat ağırlıklı ağıllar, kümesler,
  tahıl ve patates depoları, fidan
  yetiştirme ve bekletme tesisleri vb.),

- Basit Otel ve Moteller,
  (1 ve 2 yıldızlı oteller, 2. sınıf moteller),

- Basit Spor Tesisleri,
- Basit Ticari Bürolar (Asansörsüz ve Kalorifersiz),
- Arşiv ve depolar,
- Kalorifersiz Sosyal Konutlar,
- Manej Sahaları,
- Tatil Köyleri ve Kampingler,
  ve benzeri yapılar.

   (B) GRUBU YAPILAR ......................   7.355.700.-

- Normal tarım ve endüstri yapıları,
- Lokanta ve dükkanlar,
- Okullar,
- Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri,
- Jandarma ve Emniyet Binaları,
- Küçük Sağlık Tesisleri, (Sağlık Ocakları, Kamu Sağlık
  Dispanserleri, Sağlık Evleri, Sağlık Merkezleri vb.),
- Küçük Postahaneler,
- Normal Ticari Bürolar,
- Kaloriferli Sosyal Konutlar ve Apartmanlar,
- Yurtlar,
- Katlı Garajlar,
- Küçük Sanayi Siteleri,
- 150 kişiye kadar cezaevleri,
- Fuarlar,
- Normal İdare binaları (İlçe tipi
  Hükümet Konakları, vergi daireleri vb.),
- Gece kulubü, diskotek
   ve benzeri yapılar.

   IV. SINIF

   (A) GRUBU YAPILAR .....................    8.274.200.-

-  Özelliği olan büyük okul yapıları,
   (Spor salonu, konferans salonu vb.
   ek tesisleri olan eğitim yapıları),
-  Yaşlılar huzur evi, kreş ve gündüz bakım evleri,
-  İl tipi Hükümet Konakları, büyük idare binaları,
-  Kaymakam evi, kaloriferli müstakil yönetici evleri,
-  150 kişiyi geçen cezaevleri,
-  Hamamlar,
   ve benzeri yapılar.

   (B) GRUBU YAPILAR  ....................    9.192.700.-

-  Yüksek nitelikte konut ve apartmanlar,
-  Kaplıca ve şifa evleri,
-  İşhanları,
-  Stadyum ve spor salonları,
-  Üniversiteler, Yüksek Okullar ve Eğitim Enstitüleri,
-  Büyük Mağazalar,
-  Banka ve Borsa Binaları,
-  Büyük postahaneler, (Merkez postahaneleri),
-  Organize sanayi bölgeleri,
-  Otobüs terminalleri,
   ve benzeri yapılar.

   (C) GRUBU YAPILAR .....................   11.033.000.-

-  Otel ve Moteller (3 ve 4 yıldızlı
   oteller ile 1. sınıf moteller),
-  250 yatak kapasitesine kadar hastahaneler
   (250 yatak hariç),
-  Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları,
-  Normal Radyo ve Televizyon binaları,
-  Kapalı yüzme havuzları,
-  Soğuk Hava Depoları,
-  Büyük yurtlar, (Yüksek Öğrenim Yurtları),
-  Büyük adliye sarayları,
   ve benzeri yapılar.

   V. SINIF

   (A) GRUBU YAPILAR .....................   13.788.500.-
- Dördüncü sınıfta belirtilen
  yapıların sanat ve araştırma
  yönünden çok önemli olanları,

- Büyükelçilik yapıları, vali evleri,
  üst düzey yönetici evleri,
  ve benzeri yapılar.

   (B) GRUBU YAPILAR .....................   16.547.300.-

- Kongre merkezi, konser salonları,
- Müze, sergi, büyük kütüphane
  kompleksleri,
- Bilgi İşlem merkezi,
  ve benzeri yapılar.

   (C) GRUBU YAPILAR .....................   19.307.200.-

- Lüks oteller ve ordu evleri (5 yıldızlı),
- Büyük Radyo ve Televizyon binaları,
- 250 ve daha yukarı yatak kapasiteli
  hastahaneler (250 yatak dahil),
- Sığınaklar (Özelliği olan),
  ve benzeri yapılar.

   (D) GRUBU YAPILAR .....................   22.628.100.-

- Opera, Tiyatro ve Konser Salonları,
- Restore edilecek yapılar,
  ve benzeri yapılar.

            Tebliğ olunur.