temizlik  
Resmi Gazete: 26.02.1987  Sayı: 19384 (Asıl) 
 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'ndan:

MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİ İÇİN GEÇERLİ KATSAYILAR (1987)
 


            28 Mart 1981 gün 17293 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan "Yapı, Tesis ve Onarım İşleri ihalelerine Katılma Yönetmeliği" uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri ilgili kuruluşlarca, aşağıda belirtildiği şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyla, artırılarak kabul edilecektir.

            1/1/1987 tarihinden itibaren, Müteahhitlik karneleri ve iş bitirme belgeleri için geçerli katsayılar aşağıda belirtilmiştir. 

            A) Tesbit olunan bu katsayılar 1 Ocak 1988 tarihine kadar uygulanacaktır.

            B) 1 Mart 1981 - 28 Şubat 1982 arasındaki tarihleri taşıyan ve geçerliliğini muhafaza eden Müteahhitlik Karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyle; 4.50 ile çarpılacaktır.

            C) 1 Mart 1982 - 31 Aralık 1982 arasındaki tarihleri taşıyan (Bu tarihler dahil) Müteahhitlik Karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyle; 3.74 ile çarpılacaktır.

            D) 1 Ocak 1983 - 31 Aralık 1983 arasındaki tarihleri taşıyan (Bu tarihler dahil) Müteahhitlik Karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyle; 3.25 ile çarpılacaktır.

            E) 1 Ocak 1984 - 31 Aralık 1984 arasındaki tarihleri taşıyan (Bu tarihler dahil) Müteahhitlik Karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyle; 2.60 ile çarpılacaktır.

            F) 1 Ocak 1985 - 31 Aralık 1985 arasındaki tarihleri taşıyan (Bu tarihler dahil) Müteahhitlik Karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyle; 1.79 ile çarpılacaktır.

            G) 1 Ocak 1986 - 31 Aralık 1986 arasındaki tarihleri taşıyan(Bu tarihler dahil) Müteahhitlik Karneleri miktarının, grubu aynı kalmak şartıyle; 1.30 ile çarpılmasına ve;

            Karne tutarları bu surettle arttırılacaktır.

            H) 28 Mart 1981 tarih ve 17293 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan "Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği'nin 11/d maddesine göre 1980 yılı Birim Fiyatları ile Beş Milyon liranın altında
Müteahhitlik Karnesi düzenlenmediğinden; Kuruluşlarca iş bitirme belgelerinin ve Müteahhitlik Karnelerinin değerlendirilebilmesi için, A, B, C, D, E, F, G, H fıkraları ile birlikte, 1 Ocak 1987 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda tesbit olunan katsayılar uygulanacaktır.

           İş bitirme belgelerindeki           1987 yılında uygulanacak
           işlere ai yıllar                               olan katsayılar

           1953 ve daha önceki yıllar için           319.55
           1954 ....................                            288.24
           1955 ....................                            255.27
           1956 ....................                            209.13
           1957 ....................                            182.95
           1958 ....................                            167.35
           1959 - 1966 .............                       142.16
           1967 ....................                            128.97
           1968 ....................                            118.39
           1969 ....................                            112.78
           1970 ....................                            105.25
           1971 ....................                             94.69
           1972 ....................                             80.25
           1973 ....................                             70.99
           1974 ....................                             52.65
           1975 ....................                             42.03
           1976 ....................                             35.84
           1977 ....................                             26.26
           1978 ....................                             18.80
           1979 ....................                             13.92
           1980 ....................                              6.50
           1981 ....................                              4.50
           1982 ....................                              3.74
           1983 ....................                              3.25
           1984 ....................                              2.60
           1985 ....................                              1.79
           1986 ....................                              1.30
           1987 ....................                              1.00