temizlik  
Resmi Gazete: 02.03.1993  Sayı: 21512 (Asıl) 
 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'ndan:

MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİ İÇİN GEÇERLİ KATSAYILAR (1993)
 


            28 Mart 1981 gün, 17293 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan "Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği" uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca, aşağıda belirtildiği şekilde ve grubu aynı kalmak şartiyle arttırılarak kabul edilecektir.

            01.01.1993 tarihinden itibaren, müteahhitlik karneleri ve iş bitirme belgeleri için geçerli katsayılar aşağıda belirtilmiştir.

            A) Tespit olunan bu katsayılar 1 Ocak 1994 tarihine kadar uygulanacaktır.

            B) 1 Mart 1981 - 28 Şubat 1982 arasındaki tarihleri taşıyan ve geçerliliğini muhafaza eden müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartiyle; 79.00 ile çarpılacaktır.

            C) 1 Mart 1982 - 31 Aralık 1982 arasındaki tarihleri taşıyan (Bu tarihler dahil) müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartiyle; 65.69 ile çarpılacaktır.

            D) Kuruluşlarca iş bitirme belgelerinin ve müteahhitlik Karnelerinin değerlendirilebilmesi için 1 Ocak 1993 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda tespit olunan katsayılar uygulanacaktır.
 

               İş bitirme belgelerindeki               1993 yılında uygulanacak
               işlere ai yıllar                                   olan katsayılar

               1953 ve daha önceki yıllar için             5609.72
               1954 ......................................                 5060.00
               1955 ......................................                 4481.30
               1956 ......................................                 3671.37
               1957 ......................................                 3211.77
               1958 ......................................                 2937.88
               1959-1966 .................................            2495.64
               1967 ......................................                 2264.14
               1968 ......................................                 2078.35
               1969 ......................................                 1979.82
               1970 ......................................                 1847.71
               1971 ......................................                 1662.37
               1972 ......................................                 1408.86
               1973 ......................................                 1246.29
               1974 ......................................                   924.37
               1975 ......................................                   737.87
               1976 ......................................                   629.16
               1977 ......................................                   460.95
               1978 ......................................                   330.01
               1979 ......................................                   244.34
               1980 ......................................                   114.14
               1981 ......................................                     79.00
               1982 ......................................                     65.69
               1983 ......................................                     57.10
               1984 ......................................                     45.68
               1985 ......................................                     31.49
               1986 ......................................   ;                  22.81
               1987 ......................................                     17.58
               1988 ......................................                     11.69
               1989 ......................................                       7.09
               1990 ......................................        bsp;              4.30
               1991 ......................................                       2.76
               1992 ......................................                       1.66
               1993 ......................................                       1.00

            Tebliğ Olunur.