temizlik  
Resmi Gazete: 16.02.1995  Sayı: 22204 (Asıl) 
 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'ndan:

MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİ İÇİN GEÇERLİ KATSAYILAR (1995)
 


            28 Mart 1981 gün, 17293 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan "Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği" uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca, aşağıda belirtildiği şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyle arttırılarak kabul edilecektir. 

            01.01.1995 tarihinden itibaren, Müteahhitlik Karneleri ve iş bitirme belgeleri için geçerli katsayılar aşağıda belirtilmiştir.

            A) Tespit olunan bu katsayılar 01 Ocak 1996 tarihine kadar uygulanacaktır.

            B) 01 Mart 1981 - 28 Şubat 1982 arasındaki tarihleri taşıyan ve geçerliliğini muhafaza eden Müteahhitlik Karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyle; 290.25 ile çarpılacaktır.

            C) 01 Mart 1982 - 31 Aralık 1982 arasındaki tarihleri taşıyan (Bu tarihler dahil) Müteahhitlik Karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyle; 241.34 ile çarpılacaktır.

            D) Kuruluşlarca iş bitirme belgelerinin ve Müteahhitlik Karnelerinin değerlendirilebilmesi için 01 Ocak 1995 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda tespit olunan katsayılar uygulanacaktır.

               İş bitirme belgelerindeki               1995 yılında uygulanacak
               işlere ai yıllar                                   olan katsayılar

               1953 ve daha önceki yıllar için          20610.11
               1954                                                     18590.44
               1955                                                     16464.29
               1956                                                     13488.62
               1957                                                     11800.05
               1958                                                     10793.77
               1959-1966                                           9168.98
               1967                                                     8318.44
               1968                                                     7635.85
               1969                                                     7273.86
               1970                                                     6788.50
               1971                                                     6107.55
               1972                                                     5176.16
               1973                                                     4578.86
               1974                                                     3396.14
               1975                                                     2710.93
               1976                                                     2311.54
               1977                                                    1695.54
               1978                                                    1212.46
               1979                                                      897.71
               1980                                                      419.34
               1981                                                      290.25
               1982                                                      241.34
               1983                                                      209.79
               1984                                                      167.84
               1985                                                      115.70
               1986                                                        83.80
               1987                                                        64.59
               1988                                                        42.94
               1989                                                        26.05
               1990                                                        15.80
               1991                                                        10.14
               1992                                                          6.09
               1993                                                          3.67
               1994                                                          2.20
               1995                                                          1.00