temizlik  
Resmi Gazete: 22.03.1997  Sayı: 22941 (Asıl) 
 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'ndan:

MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİ İÇİN GEÇERLİ KATSAYILAR (1997)
 


            28.Mart.1981 gün, 17293 sayili Resmi Gazete'de yayimlanmis bulunan "Yapi, Tesis ve Onarim Isleri Ihalelerine Katilma Yönetmeligi uyarinca, ihalelere istirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliligi sona ermemis müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluslarca, asagida belirtildigi sekilde ve grubu ayni kalmak sartiyla artirilarak kabul edilecektir.

            01.1.1997 tarihinden itibaren, Müteahhitlik Karneleri ve Is Bitirme Belgeleri için geçerli katsayilar asagida belirtilmistir.

            A) Tespit olunan bu katsayilar 01.Ocak.1998 tarihine kadar uygulanacaktir.

            B) 01.Mart.1981-28.Subat.1982 arasindaki tarihleri tasiyan (Bu tarihler dahil) ve geçerliligini muhafaza eden müteahhitlik karneleri miktari, grubu ayni kalmak sartiyle; 1018, 78 ile çarpilacaktir. 

            C) 01.Mart.1982 - 31.Aralik.1982 arasindaki tarihleri tasiyan (bu tarihler dahil) müteahhitlik karneleri miktari, grubu ayni kalmak sartiyle; 847,10 ile çarpilacaktir.

            D) Kuruluslarca is bitirme belgelerinin ve müteahhitlik karnelerinin degerlendirilebilmesi için 01.Ocak.1997 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere asagida tespit olunan katsayilar uygulanacaktir.

               İş bitirme belgelerindeki               1997 yılında uygulanacak
               işlere ai yıllar                                   olan katsayılar
               ----------------------------------------          ------------------------
                1953 ve daha önceki yillar .............    72341.49
                1954 ...................................                  65252.44
                1955 ...................................                  57789.65
                1956 ...................................                  47345.06
                1957 ...................................                  41418.18
                1958 ...................................                  37886.14
                1959-1966 .........................                  32183.11
                1967 ...................................                  29197.72
                1968 ...................................                  26801.83
                1969 ...................................                  25531.25
                1970 ...................................                  23827.64
                1971 ...................................                  21437.50
                1972 ...................................                  18168.33
                1973 ...................................                  16071.80
                1974 ...................................                  11920.45
                1975 ...................................                    9515.36
                1976 ...................................                    8113.50
                1977 ...................................                    5951.34
                1978 ...................................                    4255.74
                1979 ...................................                    3150.97
                1980 ...................................                    1471.88
                1981 ...................................                    1018.78
                1982 ...................................                      847.10
                1983 ...................................                      736.36
                1984 ...................................                      589.11
                1985 ...................................                      406.11
                1986 ...................................                      294.14
                1987 ...................................                      226.71
                1988 ...................................                      150.72
                1989 ...................................                       91.44
                1990 ...................................                       55.46
                1991 ...................................                       35.59
                1992 ...................................                       21.37
                1993 ...................................                       12.89
                1994 ...................................                         7.72
                1995 ...................................                         3.51
                1996 ...................................                         1.95
                1997 ...................................                         1.00

            Teblig olunur.