İhale Mevzuatı  
Resmi Gazete: 20.01.2001 Cumartesi Sayı: 24293 (Asıl) 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'ndan:

Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2001 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ
 


            28/3/1981 tarihli ve 17293 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği" uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca, aşağıda belirtildiği şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyla artırılarak kabul edilecektir.

            1/1/2001 tarihinden itibaren, Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgeleri için geçerli katsayılar aşağıda belirtilmiştir.

            A) Tespit olunan bu katsayılar 1/1/2002 tarihine kadar uygulanacaktır.

            B) 1/3/1981 - 28/2/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dahil) ve geçerliliğini muhafaza eden müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 5544.31 ile çarpılacaktır.

            C) 1/3/1982 - 31/12/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dahil) müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 4609.99 ile çarpılacaktır.

            D) Kuruluşlarca iş bitirme belgelerinin ve müteahhitlik karnelerinin değerlendirilebilmesi için 1/1/2001 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda tespit olunan katsayılar uygulanacaktır.

                                                      2001 Yılında Uygulanacak
Yıllar                                             :  Katsayılar             :
1953 ve daha önceki yıllar .........................            393689.94
1954 ...............................................            355110.58
1955 ...............................................            314497.29
1956 ...............................................            257656.74
1957 ...............................................            225402.05
1958 ...............................................            206180.31
1959 - 1966 ........................................            175143.85
1967 ...............................................            158897.05
1968 ...............................................            145858.36
1969 ...............................................            138943.72
1970 ...............................................            129672.50
1971 ...............................................            116665.12
1972 ...............................................             98873.96
1973 ...............................................             87464.40
1974 ...............................................             64872.34
1975 ...............................................             51767.25
1976 ...............................................             44154.53
1977 ...............................................             32387.82
1978 ...............................................             23160.19
1979 ...............................................             17147.91
1980 ...............................................              8010.12
1981 ...............................................              5544.31
1982 ...............................................              4609.99
1983 ...............................................              4007.36
1984 ...............................................              3206.01
1985 ...............................................              2210.09
1986 ...............................................              1600.72
1987 ...............................................              1233.79
1988 ...............................................               820.24
1989 ...............................................               497.61
1990 ...............................................               301.83
1991 ...............................................               193.68
1992 ...............................................               116.30
1993 ...............................................                70.16
1994 ...............................................                42.03
1995 ...............................................                19.10
1996 ...............................................                10.59
1997 ...............................................                5.44
1998 ...............................................                3.15
1999 ...............................................                2.03
2000 ...............................................                1.23
2001 ...............................................                1.00

            Tebliğ olunur.