İhale Mevzuatı  
Resmi Gazete: 22.08.2000 Salı Sayı:24148
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ


            28/07/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esaslar"ın 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekar bir Devlet Memuru olarak Bakanlığımız Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Mimari Proje Dairesi Başkanı'nın bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları;

            01/07/2000 tarihinden itibaren, Proje ve Kontrolluk İşlerinde uygulanmak üzere;

    1980 yılı sözleşmeleri için                                 18970.52
    1981 yılı sözleşmeleri için                                 13060.43
    1982 yılı sözleşmeleri için                                  8729.89
    1983 yılı sözleşmeleri için                                  6944.35
    1984 ilk  dönemi sözleşmeleri için                           5619.79
    1984 2.   dönemi sözleşmeleri için                           4800.32
    1985 ilk  dönemi sözleşmeleri için                           3647.53
    1985 2.   dönemi sözleşmeleri için                           3300.17
    1986 ilk  dönemi sözleşmeleri için                           2637.10
    1986 2.   dönemi sözleşmeleri için                           2374.78
    1987 ilk  dönemi sözleşmeleri için                           1898.24
    1987 2.   dönemi sözleşmeleri için                           1645.50
    1988 İlk  dönemi sözleşmeleri için                           1256.36
    1988 2.   dönemi sözleşmeleri için                           1034.81
    1989 ilk  dönemi sözleşmeleri için                            812.10
    1989 2.   dönemi sözleşmeleri için                            421.63
    1990 ilk  dönemi sözleşmeleri için                            346.41
    1990 2.   dönemi sözleşmeleri için                            274.95
    1991 ilk  dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için      225.56
    1991 2.   dönemi (1 Temmuz - 14 Eylül) sözleşmeleri için      169.97
    1991 3.   dönemi (15 Eylül - 21 Aralık) sözleşmeleri için     158.03
    1992 ilk  dönemi sözleşmeleri için                            119.28
    1992 2.   dönemi sözleşmeleri için                             98.32
    1993 ilk  dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için       74.09
    1993 2.   dönemi (1 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için       59.50
    1993 3.   dönemi (1 Ekim - 31 Aralık) sözleşmeleri için        53.94
    1994 ilk  dönemi (1 Ocak - 31 Mart) sözleşmeleri için          44.13
    1994 2.   dönemi (1 Nisan - 30 Haziran) sözleşmeleri için      39.20
    1994 3.   dönemi (1 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için       38.38
    1994 4.   dönemi (1 Ekim - 31 Aralık) sözleşmeleri için        37.04
    1995 ilk  dönemi (1 Ocak - 31 Mart) sözleşmeleri için          32.23
    1995 2.   dönemi (1 Nisan - 14 Nisan) sözleşmeleri için        30.35
    1995 3.   dönemi (15 Nisan - 15 kasım) sözleşmeleri için       18.72
    1995 4.   dönemi (15 kasım - 31 Aralık) ve
    1996 ilk  dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için       12.73
    1996 2.   dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için       8.60
    1997 ilk  dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için        4.91
    1997 2.   dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için       3.64
    1998 ilk  dönemi (1 Ocak - 20 Haziran) sözleşmeleri için        2.77
    1998 2.   dönemi (1 Temmuz'dan itibaren) sözleşmeleri için      2.28
    1998 3.   dönemi (1 Ekim'den itibaren) sözleşmeleri için        2.06
    1999 ilk  dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için        1.60
    1999 2.   dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için       1.34
    2000 ilk  dönemi (1 Ocak - 31 Mayıs) sözleşmeleri için          1.16
    2000 2.   dönemi (1 Haziran - 30 Haziran) sözleşmeleri için     1.09
    2000 3.   dönemi (1 Temmuz -            ) sözleşmeleri için     1.00

     olarak tespit edilmiştir.

            19.7.2000 tarihli ve 24114 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ'de (1 Ocak 2000 - 30 Haziran 2000) şeklinde tanımlanan "sözleşme dönemi", (1 Ocak 2000 - 31 Mayıs 2000) olarak 01.06.2000 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiştir.

            Tebliğ olunur.