İhale Mevzuatı  
Resmi Gazete: 25.02.2000 Cuma Sayı:23975
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

 
            20/8/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esaslar"ın 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekar bir Devlet Memuru olarak Bakanlığımız Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Mimari Proje Dairesi Başkanı'nın bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları;

            01/01/2000 tarihinden itibaren, Proje ve Kontrolluk İşlerinde uygulanmak üzere;

    1980 yılı sözleşmeleri için                              16391.98
    1981 yılı sözleşmeleri için                              11285.20
    1982 yılı sözleşmeleri için                               7543.29
    1983 yılı sözleşmeleri için                               6000.44
    1984 ilk dönemi sözleşmeleri için                         4855.93
    1984 2. dönemi sözleşmeleri için                          4147.84
    1985 ilk dönemi sözleşmeleri için                         3151.75
    1985 2. dönemi sözleşmeleri için                          2851.59
    1986 ilk dönemi sözleşmeleri için                         2278.66
    1986 2. dönemi sözleşmeleri için                          2051.99
    1987 ilk dönemi sözleşmeleri için                         1640.22
    1987 2. dönemi sözleşmeleri için                          1421.84
    1988 ilk dönemi sözleşmeleri için                         1085.59
    1988 2. dönemi sözleşmeleri için                           894.15
    1989 ilk dönemi sözleşmeleri için                          701.71
    1989 2. dönemi sözleşmeleri için                           364.32
    1990 ilk dönemi sözleşmeleri için                          299.33
    1990 2. dönemi sözleşmeleri için                           237.58
    1991 İlk dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) Sözleşmeleri için    194.90
    1991 2. dönemi (1 Temmuz - 14 Eylül) Sözleşmeleri için     146.86
    1991 3. dönemi (15 Eylül - 31 Aralık) Sözleşmeleri için    136.55
    1992 İlk dönemi Sözleşmeleri için                          103.07
    1992 2. dönemi sözleşmeleri için                            84.96
    1993 İlk dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için     64.02
    1993 2. dönemi (1 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için      51.41
    1993 3. dönemi (1 Ekim - 31 Aralık) sözleşmeleri için       46.61
    1994 İlk dönemi (1 Ocak - 31 Mart) sözleşmeleri için        38.13
    1994 2. dönemi (1 Nisan - 30 Haziran) sözleşmeleri için     33.87
    1994 3. dönemi (1 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için      33.16
    1994 4. dönemi (1 Ekim - 31 Aralık) sözleşmeleri için       32.01
    1995 İlk dönemi (1 Ocak - 31 Mart) sözleşmeleri için        27.85
    1995 2 dönemi (1 Nisan - 14 Nisan) sözleşmeleri için        26.23
    1995 3 dönemi (15 Nisan - 15 Kasım) sözleşmeleri için       16.18
    1995 4. dönemi (15 Kasım - 31 Aralık) ve
    1996 İlk dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için     11.00
    1996 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için      7.43
    1997 İlk dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için      4.24
    1997 2. Dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) için                   3.14
    1998 İlk dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için      2.39
    1998 2. dönemi (1 Temmuz'dan itibaren) için                  1.97
    1998 3 dönemi (1 Ekimden itibaren) için                      1.78
    1999 İlk dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) için                   1.38
    1999 2. dönemi (1 temmuz - 31 Aralık) sözl. için             1.15
    2000 İlk dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözl. için             1.00

            olarak tespit edilmiştir.

            Tebliğ olunur.