İhale Mevzuatı  
Resmi Gazete: 10.02.2001 Cumartesi Sayı:24314 (Asıl)
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ


            28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esaslar"ın 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekar bir Devlet Memuru olarak Bakanlığımız Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Mimari Proje Dairesi Başkanı'nın bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları;

            15.12.2000 - 31.12.2000 tarihleri arasında ve 1 Ocak 2001 tarihinden itibaren, Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanmak üzere;

                                                        15.12.2000-        1 Ocak 2001
                                                        31.12.2000          tarihinden 
                                                      tarihleri arası        itibaren
1980 yılı                            sözleşmeler için      20106.85         22125.58
1981 yılı                            sözleşmeler için      13842.75         15232.56
1982 yılı                            sözleşmeler için       9252.81         10181.79
1983 yılı                            sözleşmeler için       7360.32          8099.30
1984 ilk dönem                       sözleşmeler için       5956.41          6554.43
1984 2. dönem                        sözleşmeler için       5087.86          5598.68
1985 ilk dönem                       sözleşmeler için       3866.01          4254.16
1985 2. dönem                        sözleşmeler için       3497.85          3849.03
1986 ilk dönem                       sözleşmeler için       2795.06          3075.68
1986 2. dönem                        sözleşmeler için       2517.03          2769.74
1987 ilk dönem                       sözleşmeler için       2011.94          2213.94
1987 2. dönem                        sözleşmeler için       1744.06          1919.16
1988 ilk dönem                       sözleşmeler için       1331.62          1465.31
1988 2. dönem                        sözleşmeler için       1096.80          1206.92
1989 ilk dönem                       sözleşmeler için       860.74            947.16
1989 2. dönem                        sözleşmeler için       446.88            491.75
1990 ilk dönem                       sözleşmeler için       367.16            404.02
1990 2. dönem                        sözleşmeler için       291.42            320.68
1991 ilk dönem (1 Ocak-30 Haziran)   sözleşmeler için       239.07            263.07
1991 2. dönem  (1 Temmuz-14 Eylül)   sözleşmeler için       180.15            198.24
1991 3. dönem  (15 Eylül-31 Aralık)  sözleşmeler için       167.50            184.32
1992 ilk dönem (1 Ocak-30 Haziran)   sözleşmeler için       126.42            139.11
1992 2. dönem  (1 Temmuz-31 Aralık)  sözleşmeler için       104.21            114.67
1993 İlk dönem (1 Ocak-30 Haziran)   sözleşmeleri için       78.53             86.41
1993 2. dönem  (1 Temmuz-30 Eylül)   sözleşmeleri için       63.06             69.39
1993 3. dönem  (1 Ekim-31 Aralık)    sözleşmeleri için       57.17             62.91
1994 İlk dönem (1 Ocak-31 Mart)      sözleşmeleri için       46.77             51.46
1994 2. dönem  (1 Nisan-30 Haziran)  sözleşmeleri için       41.55             45.72
1994 3. dönem  (1 Temmuz-30 Eylül)   sözleşmeleri için       40.68             44.76
1994 4. dönem  (1 Ekim-31 Aralık)    sözleşmeleri için       39.26             43.20
1995 ilk dönem (1 Ocak-31 Mart)      sözleşmeleri için       34.16             37.59
1995 2. dönem  (1 Nisan-14 Nisan)    sözleşmeleri için       32.17             35.40
1995 3. dönem  (15 Nisan-15 Kasım)   sözleşmeleri için       19.84             21.83
1995 4. dönem  (15 Kasım-31 Aralık) ve
1996 İlk dönem (1 Ocak-30 Haziran)   sözleşmeleri için       13.49             14.84
1996 2. dönem  (1 Temmuz-31 Aralık)  sözleşmeleri için        9.11             10.02
1997 ilk dönem (1 Ocak-30 Haziran)   sözleşmeleri için        5.20             5.72
1997 2. dönem  (1 Temmuz-31 Aralık)  sözleşmeleri için        3.86             4.25
1998 İlk dönem (1 Ocak-20 Haziran)   sözleşmeleri için        2.93             3.22
1998 2. dönem  (1 Temmuz-30 Eylül)   sözleşmeleri için        2.42             2.66
1998 3. dönem  (1 Ekim-31 Aralık)    sözleşmeleri için        2.18             2.40
1999 ilk dönem (1 Ocak-30 Haziran)   sözleşmeleri için        1.69             1.86
1999 2. dönem  (1 Temmuz-31 Aralık)  sözleşmeleri için        1.42             1.56
2000 ilk dönem (1 Ocak-31 Mayıs)     sözleşmeleri için        1.23             1.35
2000 2. dönem  (1 Haziran-30 Haziran)sözleşmeleri için        1.15             1.26
2000 3. dönem  (1 Temmuz-14 Aralık)  sözleşmeleri için        1.06             1.17
2000 4. dönem  (15 Aralık-31 Aralık) sözleşmeleri için        1.00             1.10
2001 İlk dönem (1 Ocak-            ) sözleşmeleri için           -             1.00

            olarak tespit edilmiştir.

            Tebliğ olunur.