BELEDİYE VE İMAR MEVZUATI

 

Resmi Gazete: 12.02.2004 Perşembe Sayı: 25371

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: 

 

Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ 

 

28/07/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esaslar"ın 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlığımız Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Mimari Proje Dairesi Başkanı'nın bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları;

 

01/01/2004 tarihinden itibaren, proje ve kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere;

 

 

 

 

 

01/01/2004 tarihinden itibaren

1980

yılı

sözleşmeleri

için

 

60139,97

1981

"

"

"

 

41403,91

1982

"

"

"

 

27675,31

1983

"

"

"

 

22014,85

1984

ilk

dönemi

sözleşmeleri

için

17815,70

1984

2.

"

"

"

15217,87

1985

ilk

"

"

"

11563,28

1985

2.

"

"

"

10462,15

1986

ilk

"

"

"

8360,09

1986

2.

"

"

"

7528,49

1987

ilk

"

"

"

6017,75

1987

2.

"

"

"

5216,51

1988

İlk

"

"

"

3982,90

1988

2.

"

"

"

3280,58

1989

ilk

"

"

"

2574,48

1989

2.

"

"

"

1336,59

1990

ilk

"

"

"

1098,18

1990

2.

"

"

"

871,66

1991

ilk

" (1 Ocak-30 Haziran)

"

"

715,08

1991

2.

" (1 Temmuz-14 Eylül)

"

"

538,86

1991

3.

" (15 Eylül-31 Aralık)

"

"

500,98

1992

ilk

" (1 Ocak-30 Haziran)

"

"

378,13

1992

2.

" (1 Temmuz-31 Aralık)

"

"

311,69

1993

İlk

" (1 Ocak-30 Haziran)

"

"

234,87

1993

2.

" (1 Temmuz-30 Eylül)

"

"

188,64

1993

3.

" (1 Ekim-31 Aralık)

"

"

171,02

1994

İlk

" (1 Ocak-31 Mart)

"

"

139,87

1994

2.

" (1 Nisan-30 Haziran)

"

"

124,28

1994

3.

" (1 Temmuz-30 Eylül)

"

"

121,65

1994

4.

" (1 Ekim-31 Aralık)

"

"

117,44

1995

ilk

"(1 Ocak-31 Mart)

Sözleşmeleri

için

102,18

1995

2.

"(1 Nisan-14 Nisan)

"

"

96,22

1995

3.

" (15 Nisan-14 Kasım)

"

"

59,34

1995

4.

" (15 Kasım-31 Aralık) ve

 

 

 

1996

İlk

" (1 Ocak-30Haziran)

"

"

40,31

1996

2.

"(1 Temmuz-31 Aralık)

"

"

27,27

1997

ilk

" (1 Ocak-30 Haziran)

"

"

15,50

1997

2.

" (1 Temmuz-31 Aralık)

"

"

11,54

1998

İlk

" (1 Ocak-30 Haziran)

"

"

8,73

1998

2.

"(1 Temmuz- 30 Eylül)

"

"

7,25

1998

3.

" (1 Ekim-31 Aralık)

"

"

6,54

1999

ilk

" (1 Ocak-30 Haziran)

"

"

5,06

1999

2.

" (1 Temmuz-31 Aralık)

"

"

4,23

2000

ilk

"(1 Ocak-31 Mayıs)

"

"

3,70

2000

2.

" (1 Haziran-30 Haziran)

"

"

3,41

2000

3.

"(1 Temmuz-14 Aralık)

"

"

3,18

2000

4.

" (15 Aralık-31 Aralık)

"

"

2,98

2001

İlk

" (1 Ocak- 14 Nisan )

"

"

2,72

2001

2.

"(15 Nisan-14 Mayıs)

 

 

2,67

2001

3.

" (15 Mayıs-14 Haziran)

"

"

2,40

2001

4.

" (15 Haziran-30 Haziran)

"

"

2,30

2001

5.

" (1 Temmuz-14 Eylül)

"

"

2,20

2001

6.

" (15 Eylül-14 Ekim)

"

"

2,11

2001

7.

" (15 Ekim-14 Kasım)

"

 

1,99

2001

8.

"(15 Kasım-14 Aralık)

"

"

1,88

2001

9.

"(15 Aralık-31 Aralık)

"

"

1,79

2002

İlk

"(1 Ocak-14 Ocak)

"

"

1,64

2002

2.

"(15 Ocak-14 Mayıs)

"

"

1,33

2002

3.

"(15 Mayıs-14 Temmuz)

"

"

1,29

2002

4.

"(15 Temmuz-30 Eylül)

"

"

1,22

2002

5.

"(1 Ekim-31 Aralık)

"

"

1,17

2003

İlk

"(1 Ocak – 30 Haziran)

"

"

1,07

2003

2.

“(1 Temmuz-31 Aralık)

1 ,06

2004

İlk

“(1 Ocak - )

1.00

 

olarak tespit edilmiştir.

 

Tebliğ olunur.