ihale mevzuatı  
Resmi Gazete: 09.03.1985  Sayı:18689
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

01/01/1985 Tarihinden İtibaren Proje ve Kontolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ
 


            8/2574 sayılı Yıllık Fiyat Farkı Hesabı Kararname'sinin (1,9) maddesi gereği olarak, Birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir devlet memurunun tüm ek ödentiler dahil net maaşının sözleşme yılı ile uygulama yılı arasındaki artış nispeti "1977 yılından önce ihale edilmiş işlerde iş kalemlerine ait sözleşme birim fiyatlarının, önceki Kararnamelere göre fiyat uygulaması yönünden 1977 yılı seviyesine getirilmiş olduğu göz önüne tutularak" 

            1.1.1985 tarihinden itibaren 1985 yılında Proje ve Kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere, artış nispetleri

1977 yılı sözleşmeleri için             12,60
1978 yılı sözleşmeleri için             10,70
1979 yılı sözleşmeleri için              9,00
1980 yılı sözleşmeleri için              5,25
1981 yılı sözleşmeleri için              3,60
1982 yılı sözleşmeleri için              2,40
1983 yılı sözleşmeleri için              1,95
1984 İlk yarı sözleşmeleri için          1,55
1984 2. yarı sözleşmeleri için           1,30
1985 yılı sözleşmeleri için              1.00

            olarak tespit edilmiştir.

           Tebliğ olunur.