ihale mevzuatı  
Resmi Gazete: 18.02.1986  Sayı:19023
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

01/01/1986 Tarihinden İtibaren Proje ve Kontolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ
 


            8/2574 Sayılı Yıllık Fiyat Farkı Hesabı Kararnamesinin (1,9) maddesi gereği olarak, Birinci derecenin son kademesindeki bekar bir Devlet memurunun tüm ek ödentiler dahil net maaşının sözleşme yılı ile uygulama yılı arasındaki artış nisbeti "1977 yılından önce ihale edilmiş işlerde iş kalemlerine ait sözleşme birim fiyatlarının, önceki Kararnamelere göre fiyat uygulaması yönünden 1977 yılı seviyesine getirilmiş olduğu gözönünde tutularak"

            1.1.1986 tarihinden itibaren 1986 yılında Proje ve Kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere, artış nisbetleri:

   1977 yılı sözleşmeleri için            17.39
   1978  "         "        "             14.81
   1979  "         "        "             12.41
   1980  "         "        "              7.25
   1981  "         "        "              4.98
   1982  "         "        "              3.34
   1983  "         "        "              2.65
   1984 yılı ilk yarısı sözleşmeleri için  2.14
   1984 yılı 2.    "        "          "   1.83
   1985 yılı ilk   "        "          "   1.39
   1985 yılı 2.    "        "          "   1.26
   1986 yılı sözleşmeleri için             1.00

            olarak tespit edilmiştir.

            Tebliğ olunur.