ihale mevzuatı  
Resmi Gazete: 23.08.1986  Sayı:19200
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

01/07/1986 Tarihinden İtibaren Proje ve Kontolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ
 


            8/2574 Sayılı Yıllık Fiyat Farkı Hesabı Kararnamesinin (1,9) maddesi gereği olarak, birinci derecenin son kademesindeki bekar bir Devlet memurunun tüm ek ödentiler dahil net maaşının sözleşme yılı ile uygulama yılı arasındaki artış nisbeti "1977 yılından önce ihale edilmiş işlerde iş kalemlerine ait sözleşme birim fiyatlarının, önceki Kararnamelere göre fiyat uygulaması yönünden 1977 yılı seviyesine getirilmemiş olduğu gözönünde tutularak"

            1/7/1986 tarihinden itibaren 1986 yılında Proje ve Kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere, artış nisbetleri:

   1977 yılı sözleşmeleri için                19.30
   1978 yılı sözleşmeleri için                16.44
   1979 yılı sözleşmeleri için                13.78
   1980 yılı sözleşmeleri için                 8.05
   1981 yılı sözleşmeleri için                 5.53
   1982 yılı sözleşmeleri için                 3.70
   1983 yılı sözleşmeleri için                 2.94
   1984 yılı ilk yarı sözleşmeleri için        2.38
   1984 yılı 2. yarı sözleşmeleri için         2.03
   1985 yılı ilk yarı sözleşmeleri için        1.54
   1985 yılı 2. yarı sözleşmeleri için         1.40
   1986 yılı ilk yarı sözleşmeleri için        1.11
   1986 yılı 2. yarı sözleşmeleri için         1.00

            olarak tespit edilmiştir.

            Tebliğ olunur.