ihale mevzuatı  
Resmi Gazete: 24.01.1987  Sayı:19351
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

01/01/1987 Tarihinden İtibaren Proje ve Kontolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ
 


            8/2574 sayılı Yıllık Fiyat Farkı Hesabı Kararnamesinin (1.9) maddesi gereği olarak, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memurunun tüm ek ödentileri dahil net maaşının sözleşme yılı ile uygulama yılı arasındaki artış nisbeti 1977 yılından önce ihale edilmiş işlerde iş kalemlerine ait sözleşme birim fiyatlarının, önceki Kararnamelere göre fiyat uygulaması yönünden 1977 yılı seviyesine getirilmiş olduğu gözönünde tutularak;

            1/1/1987 tarihinden itibaren 1987 yılında Proje ve Kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere, artış nisbetleri :

   1977 yılı sözleşmeleri için                          24.13
   1978   "       "         "                           20.55
   1979   "       "         "                           17.23
   1980   "       "         "                           10.06
   1981   "       "         "                            6.91
   1982   "       "         "                            4.63
   1983   "       "         "                            3.68
   1984 yılı ilk yarısı sözleşmeleri için                2.98
   1984   "   2.  "         "         "                  2.54
   1985   "  ilk  "         "         "                  1.93
   1985   "   2.  "         "         "                  1.75
   1986   "  ilk  "         "         "                  1.39
   1986   "   2.  "         "         "                  1.25
   1987 yılı sözleşmeleri için                           1.00

            olarak tespit edilmiştir.

            Tebliğ olunur.