ihale mevzuatı  
Resmi Gazete: 13.08.1988  Sayı:19898
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

01/07/1988 Tarihinden İtibaren Proje ve Kontolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ
 

 
            8/2574 sayılı Yıllık Fiyat Farkı Hesabı Kararnamesinin (1.9) maddesi gereği olarak, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memurunun (Bayındırlık Bakanlığı Genel Müdürlüklerinin Proje Daire Başkanı) tüm ek ödentileri dahil net maaşının sözleşme yılı ile uygulama yılı arasındaki artış nisbeti 1977 yılından önce ihale edilmiş işlerde iş kalemlerine ait sözleşme birim fiyatlarının, önceki Kararnamelere göre fiyat uygulaması yönünden 1977 yılı seviyesine getirilmiş olduğu gözönünde tutularak,

            1/7/1988 tarihinden itibaren 1988/2. yarı yılında Proje ve Kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere, artış nisbetleri :

   1977 yılı sözleşmeleri için                   43.98
   1978  "       "         "                     37.46
   1979  "       "         "                     31.40
   1980  "       "         "                     18.34
   1981  "       "         "                     12.60
   1982  "       "         "                      8.43
   1983  "       "         "                      6.70
   1984  "  ilk yarısı sözleşmeleri için          5.43
   1984  "  2.   "         "         "            4.63
   1985  "  ilk  "         "         "            3.52
   1985  "  2.   "         "         "            3.18
   1986  "  ilk  "         "         "            2.54
   1986  "  2.   "         "         "            2.29
   1987  "  ilk  "         "         "            1.83
   1987  "  2.   "         "         "            1.59
   1988  "  ilk  "         "         "            1.21
   1988  "  2.   "         "         "            1.00
 
            olarak tespit edilmiştir.

            Tebliğ olunur.