ihale mevzuatı  
Resmi Gazete: 05.08.1989  Sayı:20243
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

01/07/1989 Tarihinden İtibaren Proje ve Kontolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ
 

 
            8/2574 sayılı Yıllık Fiyat Farkı Hesabı Kararnamesi'nin (1.9) maddesi ile 88/13181 sayılı Yıllık Fiyat Farkı Hesabı Kararnamesinin (4.5) maddesi gereği, "Birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlığımız Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Mimari Proje Dairesi Başkanı'nın, bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranı" 1977 yılından önce ihale edilmiş işlerde iş kalemlerine ait sözleşme birim fiyatlarının, önceki Kararnamelere göre fiyat uygulaması yönünden 1977 yılı seviyesine getirilmiş olduğu gözönünde tutularak,

            1/7/1989 tarihinden itibaren 1989 2. yarı yılında Proje ve Kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere, artış oranları :

   1977 yılı sözleşmeleri için             108.61
   1978 yılı sözleşmeleri için              92.52
   1979 yılı sözleşmeleri için              77.55
   1980 yılı sözleşmeleri için              45.29
   1981 yılı sözleşmeleri için              31.12
   1982 yılı sözleşmeleri için              20.82
   1983 yılı sözleşmeleri için              16.55
   1984 yılı ilk yarısı sözleşmeleri için   13.40
   1984 yılı 2. yarısı sözleşmeleri için    11.43
   1985 yılı ilk yarısı sözleşmeleri için    8.69
   1985 yılı 2. yarısı sözleşmeleri için     7.86
   1986 yılı ilk yarısı sözleşmeleri için    6.28
   1986 yılı 2. yarısı sözleşmeleri için     5.66
   1987 yılı ilk yarısı sözleşmeleri için    4.52
   1987 yılı 2. yarısı sözleşmeleri için     3.92
   1988 yılı ilk yarısı sözleşmeleri için    2.99
   1988 yılı 2. yarısı sözleşmeleri için     2.47
   1989 yılı ilk yarısı sözleşmeleri için    1.93
   1989 yılı 2. yarısı sözleşmeleri için     1.00
 
            olarak tespit edilmiştir.

            Tebliğ olunur.