ihale mevzuatı  
Resmi Gazete: 31.01.1990  Sayı:20419
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

01/01/1990 Tarihinden İtibaren Proje ve Kontolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ
 

 
            88/13181 sayılı Yıllık Fiyat Farkı Hesabı Kararnamesi'nin (4.5) madde gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekar bir Devlet Memuru olarak Bakanlığımız Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Mimari Proje Dairesi Başkanı'nın bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları;

            1.1.1990 tarihinden itibaren 1990  ilk yarı yılında Proje ve Kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere;

   1980 yılı için                 55.07
   1981 yılı için                 37.84
   1982 yılı için                 25.31
   1983 yılı için                 20.12
   1984 yılı ilk yarısı için      16.29
   1984 yılı 2. yarısı için       13.90
   1985 yılı ilk yarısı için      10.57
   1985 yılı 2. yarısı için        9.56
   1986 yılı ilk yarısı için       7.64
   1986 yılı 2. yarısı için        6.88
   1987 yılı ilk yarısı için       5.50
   1987 yılı 2. yarısı için        4.77
   1988 yılı ilk yarısı için       3.64
   1988 yılı 2.yarısı için         3.00
   1989 yılı ilk yarısı için       2.35
   1989 yılı 2. yarısı için        1.22
   1990 yılı ilk yarısı için       1.00
 
            olarak tespit edilmiştir.

            Tebliğ olunur.