ihale mevzuatı  
Resmi Gazete: 02.01.1992  Sayı:21099
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

15/09/1991 Tarihinden İtibaren Proje ve Kontolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ
 


            88/13181 sayılı Yıllık Fiyat Farkı Hesabı Kararnamesi'nin (4.5) maddesi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekar bir Devlet Memuru olarak Bakanlığımız Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Mimari Proje Dairesi Başkanı'nın bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları;

            15/9/1991 tarihinden itibaren, 1991 2. yarı yılı 15/9/1991 - 31.12.1991 tarihleri arasında Proje ve Kontrolluk İşlerinde uygulanmak üzere;

   1980 yılı için                             120.74
   1981 yılı için                              82.96
   1982 yılı için                              55.50
   1983 yılı için                              44.11
   1984 ilk yarısı için                        35.70
   1984 2. yarısı için                         30.49
   1985 ilk yarısı için                        23.17
   1985 2. yarısı için                         20.96
   1986 ilk yarısı için                        16.75
   1986 2.yarısı için                          15.09
   1987 ilk yarısı için                        12.06
   1987 2. yarısı için                         10.45
   1988 ilk yarısı için                         7.98
   1988 2. yarısı için                          6.58
   1989 ilk yarısı için                         5.16
   1989 2. yarısı için                          2.68
   1990 ilk yarısı için                         2.20
   1990 2. yarısı için                          1.75
   1991 ilk yarısı için (1 Ocak-30 Haziran)     1.43
   1991 2. yarısı için (1 Temmuz-14 Eylül)      1.08
   1991 2. yarısı için (15 Eylül-31 Aralık)     1.00

            olarak tespit edilmiştir.

            Tebliğ olunur.