ihale mevzuatı  
Resmi Gazete: 28.10.1993   Sayı:21742
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

01/10/1993-31/12/1993 Tarihinden İtibaren Proje ve Kontolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ
 


             88/13181 sayılı Yıllık Fiyat Farkı Hesabı Kararnamesi'nin (4.5) maddesi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekar bir Devlet Memuru olarak Bakanlığımız Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Mimari Proje Dairesi Başkanı'nın bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları;

            01.10.1993 tarihinden itibaren, 1993 2. yarı yılında (1 Ekim - 31 Aralık) Proje ve Kontrolluk İşlerinde uygulanmak üzere;

   1980 yılı için                                      348.07
   1981  "    "                                        239.15
   1982  "    "                                        159.99
   1983  "    "                                        127.16
   1984 İlk yarısı için                                102.91
   1984 2.    "     "                                   87.89
   1985 ilk   "     "                                   66.79
   1985 2.    "     "                                   60.43
   1986 İlk   "     "                                   48.29
   1986 2.    "     "                                   43.49
   1987 İlk   "     "                                   34.78
   1987 2.    "     "                                   30.12
   1988 İlk   "     "                                   23.01
   1988 2.    "     "                                   18.95
   1989 İlk   "     "                                   14.87
   1989 2.    "     "                                    7.72
   1990 İlk   "     "                                    6.35
   1990 2.    "     "                                    5.04
   1991 İlk   "     "     (1 Ocak - 30 Haziran)          4.13
   1991 2.    "     "     (1 Temmuz-14 Eylül)            3.11
   1991 2.    "     "     (15 Eylül-31 Aralık)           2.89
   1992 İlk   "     "                                    2.18
   1992 2.    "     "                                    1.80
   1993 İlk   "     "     (1 Ocak-30 Haziran)            1.36
   1993 2.    "     "     (1 Temmuz - 30 Eylül)          1.09
   1993 2.    "     "     (1 Ekim-31 Aralık)             1.00
 

            olarak tespit edilmiştir.

            Tebliğ olunur.