ihale mevzuatı  
Resmi Gazete: 17.04.1994  Sayı:21908
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

01/04/1994-30/06/1994 Tarihinden İtibaren Proje ve Kontolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ
 


            88/13181 sayılı Yıllık Fiyat Farkı Hesabı Kararnamesi'nin (4.5) maddesi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlığımız Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Mimari Proje Dairesi Başkanı'nın bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları;

            01.04.1994 tarihinden itibaren, 1994 ilk yarı yılında (1 Nisan-30 Haziran) Proje ve Kontrolluk İşlerinde uygulanmak üzere;
 

   1980 yılı için                                           486.91
   1981  "    "                                             334.54
   1982  "    "                                             223.81
   1983  "    "                                             177.88
   1984 ilk yarısı için                                     143.96
   1984 2.    "     "                                       122.96
   1985 ilk   "     "                                        93.43
   1985 2.    "     "                                        84.53
   1986 ilk   "     "                                        67.55
   1986 2.    "     "                                        60.84
   1987 ilk   "     "                                        48.65
   1987 2.    "     "                                        42.14
   1988 ilk   "     "                                        32.19
   1988 2.    "     "                                        26.51
   1989 ilk   "     "                                        20.80
   1989 2.    "     "                                        10.80
   1990 ilk  "     "                                         8.88
   1990 2.    "     "                                         7.05
   1991 ilk   "     "    (1 Ocak-30 Haziran)                  5.78
   1991 2.    "     "    (1 Temmuz-14 Eylül)                  4.35
   1991 2.    "     "    (15 Eylül - 31 Aralık)               4.04
   1992 ilk   "     "                                         3.05
   1992 2.    "     "                                         2.52
   1993 ilk   "     "    (1 Ocak-30 Haziran)                  1.90
   1993 2.    "     "    (1 Temmuz-30 Eylül)                  1.53
   1993 2     "     "    (1 Ekim-31 Aralık)                   1.39
   1994 ilk   "     "    (1 Ocak-31 Mart)                     1.13
   1994 ilk   "     "    (1 Nisan - 30 Haziran)               1.00

            olarak tespit edilmiştir.

            Tebliğ olunur.