ihale mevzuatı  
Resmi Gazete: 10.06.1995   Sayı:22309
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

15/04/1995 Tarihinden İtibaren Proje ve Kontolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ
 


            88/13181 sayılı Fiyat Farkı Kararnamesi'nin (4.5) maddesi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlığımız Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Mimari Proje Dairesi Başkanı'nın bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları:

            15.04.1995 tarihinden itibaren, 1995 ilk yarı yılında Proje ve Kontrolluk İşlerinde uygulanmak üzere;

   1980 yılı için                                      884.30
   1981   "    "                                       608.80
   1982   "    "                                       407.28
   1983   "    "                                       323.71
   1984 ilk yarısı için                                261.97
   1984 2.    "     "                                  223.77
   1985 ilk   "     "                                  170.03
   1985 2.    "     "                                  153.84
   1986 ilk   "     "                                  122.93
   1986 2.    "     "                                  110.71
   1987 ilk   "     "                                   88.53
   1987 2.    "     "                                   76.71
   1988 ilk   "     "                                   58.57
   1988 2.    "     "                                   48.24
   1989 ilk   "     "                                   37.86
   1989 2.    "     "                                   19.66
   1990 ilk   "     "                                   16.16
   1990 2.    "     "                                   12.82
   1991 ilk   "     "          (01 Ocak - 30 Haziran)   19.552
   1991 2.    "     "          (01 Temmuz - 14 Eylül)    7.93
   1991 2.    "     "          (15 Eylül - 31 Aralık)    7.37
   1992 ilk   "     "                                    5.57
   1992 2.    "     "                                    4.59
   1993 ilk   "     "          (01 Ocak - 30 Haziran)    3.46
   1993 2.    "     "          (01 Temmuz - 30 Eylül)    2.78
   1993 2.    "     "          (01 Ekim - 31 Aralık)     2.52
   1994 ilk   "     "          (01 Ocak - 31 Mart)       2.07
   1994 ilk   "     "          (01 Nisan - 30 Haziran)   1.83
   1994 2.    "     "          (01 Temmuz - 30 Eylül)    1.80
   1994 2.    "     "          (01 Ekim - 31 Aralık)     1.74
   1995 ilk   "     "          (01 Ocak - 31 Mart)       1.51
   1995 ilk   "     "          (01 Nisan - 14 Nisan)     1.42
   1995 ilk   "     "          (15 Nisan'dan itibaren)   1.00

            Olarak tespit edilmiştir.
 
            Tebliğ olunur.