ihale mevzuatı  
Resmi Gazete: 25.02.1997   Sayı:22916
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

1/1/1997 Tarihinden İtibaren Proje ve Kontolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ
 


            88/13181 sayılı Fiyat Farkı Hesabı Kararnamesi'nin (4.5) maddesi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekar bir Devlet Memuru olarak Bakanlığımız Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Mimari Proje Dairesi Başkanı'nın bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları:

            01.Ocak.1997 tarihinden itibaren, Proje ve Kontrolluk İşlerinde uygulanmak üzere;

    1980 yılı sözleşmeleri için                             2876.09
    1981 yılı sözleşmeleri için                             1980.07
    1982 yılı sözleşmeleri için                             1324.62
    1983 yılı sözleşmeleri için                             1052.81
    1984 ilk dönemi sözleşmeleri için                        852.01
    1984 2. dönemi sözleşmeleri için                         727.19
    1985 ilk dönemi sözleşmeleri için                        552.50
    1985 2. dönemi sözleşmeleri için                         500.33
    1986 ilk dönemi sözleşmeleri için                        399.80
    1986 2. dönemi sözleşmeleri için                         360.04
    1987 ilk dönemi sözleşmeleri için                        287.91
    1987 2. dönemi sözleşmeleri için                         249.47
    1988 ilk dönemi sözleşmeleri için                        190.48
    1988 2. dönemi sözleşmeleri için                         156.88
    1989 ilk dönemi sözleşmeleri için                        123.12
    1989 2. dönemi sözleşmeleri için                          63.92
    1990 ilk dönemi sözleşmeleri için                         52.52
    1990 2. dönemi sözleşmeleri için                          41.68
    1991 ilk dönemi (1 Ocak-30 Haziran) sözleşmeleri için     34.20
    1991 2. dönemi (1 Temmuz-14 Eylül) sözleşmeleri için      25.77
    1991 2. dönemi (15 Eylül-31 Aralık) sözleşmeleri için     23.96
    1992 ilk dönemi sözleşmeleri için                         18.08
    1992 2. dönemi sözleşmeleri için                          14.91
    1993 ilk dönemi (1 Ocak-30 Haziran) sözleşmeleri için    11.23
    1993 2. dönemi (1 Temmuz-30 Eylül) sözleşmeleri için       9.02
    1993 3. dönemi (1 Ekim-31 Aralık) sözleşmeleri için        8.17
    1994 ilk dönemi (1 Ocak-31 Mart) sözleşmeleri için         6.70
    1994 2. dönemi (1 Nisan-30 Haziran) sözleşmeleri için      5.94
    1994 3. dönemi (1 Temmuz-30 Eylül) sözleşmeleri için       5.82
    1994 4. dönemi (1 Ekim-31 Aralık) sözleşmeleri için        5.62
    1995 ilk dönemi (1 Ocak-31 Mart) sözleşmeleri için         4.89
    1995 2. dönemi (1 Nisan-14 Nisan) sözleşmeleri için        4.60
    1995 3. dönemi (15 Nisan-15 Kasım) sözleşmeleri için       2.83
    1995 4. dönemi (15 Kasım-31 Aralık) ve
    1996 ilk dönemi (1 Ocak- 30 Haziran) sözleşmeleri için     1.92
    1996 2. dönemi (1 Temmuz-31 Aralık) sözleşmeleri için      1.30
    1997 İlk dönemi (1 Ocak'tan itibaren) sözleşmeleri için    1.00
 
            olarak tespit edilmiştir.

            Tebliğ olunur.