ihale mevzuatı  
Resmi Gazete: 16.09.1998   Sayı:23456
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

1/07/1998 Tarihinden İtibaren Proje ve Kontolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ
 


            28/7/1998 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esaslar"ın 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekar bir Devlet Memuru olarak Bakanlığımız Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Mimari Proje Dairesi Başkanı'nın bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait
olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları;

            1/7/1998 tarihinden itibaren, Proje ve Kontrolluk İşlerinde uygulanmak üzere;

    1980 yılı sözleşmeleri için                              8334.76
    1981 yılı sözleşmeleri için                              5738.14
    1982 yılı sözleşmeleri için                              3835.50
    1983 yılı sözleşmeleri için                              3051.02
    1984 ilk dönemi sözleşmeleri için                        2469.07
    1984 2. dönemi sözleşmeleri için                         2109.03
    1985 ilk dönemi sözleşmeleri için                        1602.56
    1985 2. dönemi sözleşmeleri için                         1449.93
    1986 ilk dönemi sözleşmeleri için                        1158.62
    1986 2. dönemi sözleşmeleri için                         1043.36
    1987 ilk dönemi sözleşmeleri için                         833.99
    1987 2. dönemi sözleşmeleri için                          722.96
    1988 ilk dönemi sözleşmeleri için                         551.98
    1988 2. dönemi sözleşmeleri için                          454.64
    1989 ilk dönemi sözleşmeleri için                         356.80
    1989 2. dönemi sözleşmeleri için                          185.25
    1990 ilk dönemi sözleşmeleri için                         152.20
    1990 2. dönemi sözleşmeleri için                          120.80
    1991 ilk dönemi (1 Ocak-30 Haziran) Sözleşmeleri için      99.10
    1991 2. dönemi (1 Temmuz-14 Eylül) Sözleşmeleri İçin       74.67
    1991 3. dönemi (15 Eylül-31 Aralık) Sözleşmeleri için      69.43
    1992 ilk dönemi Sözleşmeleri için                          52.41
    1992 2. dönemi Sözleşmeleri için                           43.20
    1993 ilk dönemi (1 Ocak-30 Haziran) sözleşmeleri için      32.55
    1993 2. dönemi (1 Temmuz-30 Eylül) sözleşmeleri için       26.15
    1993 3. dönemi (1 Ekim-31 Aralık) sözleşmeleri için        23.70
    1994 ilk dönemi (1 Ocak-31 Mart) sözleşmeleri için         19.39
    1994 2. dönemi (1 Nisan-30 Haziran) sözleşmeleri için      17.22
    1994 3. dönemi (1 Temmuz-30 Eylül) sözleşmeleri için       16.87
    1994 4. dönemi (1 Ekim-31 Aralık) sözleşmeleri için        16.28
    1995 ilk dönemi (1 Ocak-31 Mart) sözleşmeleri için         14.16
    1995 2. dönemi (1 Nisan-14 Nisan) sözleşmeleri için        13.34
    1995 3. dönemi (15 Nisan-15 Kasım) sözleşmeleri için        8.23
    1995 4. dönemi (15 Kasım-31 Aralık) ve
    1996 ilk dönemi (1 Ocak-30 Haziran) sözleşmeleri için       5.59
    1996 2. dönemi (1 Temmuz-31 Aralık) sözleşmeleri için       3.77
    1997 ilk dönemi (1 Ocak-30 Haziran) sözleşmeleri için       2.16
    1997 2. Dönemi (1 Temmuz-31 Aralık) sözleşmeleri için       1.60
    1998 ilk dönemi (1 Ocak-30 Haziran) sözleşmeleri için       1.22
    1998 2. dönemi 1 Temmuz'dan itibaren) sözleşmeleri için     1.00
 
            olarak tespit edilmiştir.

            Tebliğ olunur.