ihale mevzuatı  
Resmi Gazete: 04.12.1998   Sayı:23543
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

1/10/1998 Tarihinden İtibaren Proje ve Kontolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ
 


            28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esaslar"ın 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekar bir Devlet Memuru olarak Bakanlığımız Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Mimari Proje Dairesi Başkanı'nın bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait
olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları;

            1/10/1998 tarihinden itibaren, Proje ve Kontrolluk İşlerinde uygulanmak üzere;

    1980 yılı sözleşmeleri için                            = 9187.
    1981 yılı sözleşmeleri için                            = 6324.87
    1982 yılı sözleşmeleri için                            = 4227.69
    1983 yılı sözleşmeleri için                            = 3362.99
    1984 ilk dönemi sözleşmeleri için                      = 2721.54
    1984 2. dönemi sözleşmeleri için                       = 2324.68
    1985 ilk dönemi sözleşmeleri için                      = 1766.42
    1985 2. dönemi sözleşmeleri için                       = 1598.19
    1986 ilk dönemi sözleşmeleri için                      = 1277.09
    1986 2. dönemi sözleşmeleri için                       = 1150.05
    1987 ilk dönemi sözleşmeleri için                      =  919.27
    1987 2. dönemi sözleşmeleri için                       =  796.88
    1988 ilk dönemi sözleşmeleri için                      =  608.42
    1988 2. dönemi sözleşmeleri için                       =  501.13
    1989 ilk dönemi sözleşmeleri için                      =  393.28
    1989 2. dönemi sözleşmeleri için                       =  204.19
    1990 ilk dönemi sözleşmeleri için                      =  167.76
    1990 2. dönemi sözleşmeleri için                       =  133.15
    1991 ilk (1 Ocak - 30 Haziran) dönemi sözleşmeleri için=  109.23
    1991 2. (1 Temmuz - 14 Eylül) dönemi sözleşmeleri için =   82.31
    1991 3. (15 Eylül - 31 Aralık) dönemi sözleşmeleri için=   76.53
    1992 ilk dönemi sözleşmeleri için                      =   57.77
    1992 2. dönemi sözleşmeleri için                       =   47.62
    1993 ilk (1 Ocak - 30 Haziran) dönemi sözleşmeleri için=   35.88
    1993 2. (1 Temmuz - 30 Eylül) dönemi sözleşmeleri için =   28.82
    1993 3. (1 Ekim - 31 Aralık) dönemi sözleşmeleri için  =   26.12
    1994 ilk (1 Ocak - 31 Mart) dönemi sözleşmeleri için   =   21.37
    1994 2. (1 Nisan - 30 Haziran) dönemi sözleşmeleri için=   18.98
    1994 3. (1 Temmuz  - 30 Eylül) dönemi sözleşmeleri için=   18.59
    1994 4. (1 Ekim - 31 Aralık) dönemi sözleşmeleri için  =   17.94
    1995 ilk (1 Ocak - 31 Mart) dönemi sözleşmeleri için   =   15.61
    1995 2. (1 Nisan - 14 Nisan) dönemi sözleşmeleri için  =   14.70
    1995 3. (15 Nisan - 15 Kasım) dönemi sözleşmeleri için =    9.07
    1995 4. (15 Kasım - 31 Aralık) ve sözleşmeleri için    =
    1996 ilk (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için       =    6.16
    1996 2. (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için       =    4.16
    1997 ilk (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için       =    2.38
    1997 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için=    1.76
    1998 ilk dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için=    1.34
    1998 2. dönemi (1 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için =    1.10
    1998 3. dönemi (1 Ekim'den itibaren) sözleşmeleri için =    1.00
 
            olarak tespit edilmiştir.

            Tebliğ olunur.