İhale Mevzuatı  
Resmi Gazete: 07.03.1989  Sayı:20101
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

YAPIM, DEKAPAJ, MALZEME NAKLİ SÖZLEŞMELERİNE 
KONULACAK PARASAL SINIR : 1989


            1 Kasım 1988 tarih ve 19976 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 88/13168 sayılı Kararname eki Esaslar'a göre, yapım, hizmet, dekapaj ve malzeme nakli işlerinin sözleşmelerine bu Kararname esaslarının konulacağı parasal sınır;

            a- 1988 yılı için                 156.000.000.-TL.

            b- 1989 yılı için                 257.400.000.-TL.

            olarak tespit edilmiştir.

            Tebliğ olunur.