İhale Mevzuatı  
Resmi Gazete: 20.05.1999  Sayı:23700
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

YAPIM, DEKAPAJ, MALZEME NAKLİ SÖZLEŞMELERİNE 
KONULACAK PARASAL SINIR : 1999


            1/11/1988 tarihli ve 19976 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 88/13168 sayılı "Kamu Kuruluşlarınca Yaptırılacak İşlerde, İşçilerin Çalışma Şartları İle İlgili Genel Esaslar" hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı gereği, Kamu kuruluşlarınca yaptırılacak yapım, hizmet, dekapaj ve malzeme nakli işlerinin sözleşmelerinde esas alınacak parasal sınır, 1999 yılı için 63,188,000,000.- TL. olarak tespit edilmiştir.

            Tebliğ olunur.