İhale Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 12.02.2004 Perşembe Sayı: 25371 (Asıl)  

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: 

 

Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2004 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ 

 

   
28/3/1981 tarih ve 17293 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği" uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca, aşağıda belirtildiği şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyla artırılarak kabul edilecektir.

01/01/2004 tarihinden itibaren, Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgeleri için geçerli katsayılar aşağıda belirtilmiştir.

A) Tespit olunan bu katsayılar 01/01/2005 tarihine kadar uygulanacaktır.

B) 1/3/1981-28/2/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (Bu tarihler dahil) ve geçerliliğini muhafaza eden müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 13.795.34 ile çarpılacaktır.

C) 1/3/1982-31/12/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dahil) müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 11.470.57 ile çarpılacaktır.

D) Kuruluşlarca iş bitirme belgelerinin ve müteahhitlik karnelerinin değerlendirilebilmesi için 01/01/2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda tespit olunan katsayılar uygulanacaktır.

 

Yıllar :

2004 Yılında Uygulanacak

Katsayılar :

1953 ve daha önceki yıllar..............................................................

979.579.31

1954 .................................................................................................

883.586.15

1955 .................................................................................................

782.532.16

1956 .................................................................................................

641.101.50

1957 .................................................................................................

560.845.38

1958 .................................................................................................

513.017.84

1959-1966 .......................................................................................

435.792.93

1967 ................................................................................................

395.367.64

1968 ................................................................................................

362.924.77

1969 ................................................................................................

345.719.77

1970 ................................................................................................

322.651.12

1971 ................................................................................................

290.286.16

1972 ................................................................................................

246.018.18

1973 ................................................................................................

217.628.92

1974 ................................................................................................

161.525.22

1975 ................................................................................................

128.807.27

1976 ................................................................................................

109.865.30

1977 ................................................................................................

80.587.37

1978 ................................................................................................

57.627.17

1979 ................................................................................................

42.667.44

1980................................................................................................

19.930.78

1981 ................................................................................................

13.795.34

1982 ................................................................................................

11.470.57

1983 ................................................................................................

9.971.10

1984 ................................................................................................

7.977.20

1985 ................................................................................................

5.499.15

1986 ................................................................................................

3.982.91

1987 ................................................................................................

3.069.92

1988 ................................................................................................

2.040.93

1989 ................................................................................................

1.238.16

1990 ................................................................................................

751.02

1991 ................................................................................................

481.91

1992 ................................................................................................

289.39

1993 ................................................................................................

174.57

1994 ................................................................................................

104.59

1995 ................................................................................................

47.54

1996 ................................................................................................

26.34

1997 ................................................................................................

13.53

1998 ................................................................................................

7.84

1999 ................................................................................................

5.06

2000 ................................................................................................

3.06

2001 ................................................................................................

2.50

2002 ................................................................................................

1.51

2003 .................................................................................................

1.16

2004 ……………………………………………………………….

1.00

Tebliğ olunur.