İhale Mevzuatı  
Tebliğler
"Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetlerinin Desteklenmesi, Koordinasyonu ve Denetimine Ait" 19.1.1983 Tarih ve 83/5987 Sayılı Bakanlar KuruluKararı'na İlişkin Tebliğ (84/1)
"Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetlerinin Desteklenmesi, Koordinasyonu ve Denetimine Ait" 19.1.1983 Tarih ve 83/5987 Sayılı Bakanlar KuruluKararı'na İlişkin Tebliğ (83/6)
"Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetlerinin Desteklenmesi, Koordinasyonu ve Denetimine Ait" 19.1.1983 Tarih ve 83/5987 Sayılı Bakanlar KuruluKararı'na İlişkin Tebliğ (83/5)
"Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetlerinin Desteklenmesi, Koordinasyonu ve Denetimine Ait" 19.1.1983 Tarih ve 83/5987 Sayılı Bakanlar KuruluKararı'na İlişkin Tebliğ (83/2)
"Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetlerinin Desteklenmesi, Koordinasyonu ve Denetimine Ait" 19.1.1983 Tarih ve 83/5987 Sayılı Bakanlar KuruluKararı'na İlişkin Tebliğ (83/1)