Belediye İmar Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 24.12.2004 Cuma Sayı:25680

Devlet Bakanlığından; 

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genel Şart

 

12/8/2003 tarihli ve 25197 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Madde 1 - Anılan Genel Şartın C bölümünün C.4 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“C.4- İşletenin Değişmesi

Sözleşme süresi içinde işletenin değişmesi halinde, sigorta sözleşmesi, işletenin değiştiği tarihten itibaren on gün sonra münfesih olur. Sigorta teminatı, yeni işleten için herhangi bir işleme gerek kalmaksızın feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçerlidir. Sigorta şirketinin işletenin değiştiği tarihe kadar hak kazandığı prim gün esasına göre tespit edilir ve fazlası sigorta ettirene geri verilir.”

Madde 2 - Bu Genel Şart değişikliği 1/1/2005 tarihinde yürürlüğe girer.