Belediye İmar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 06.02.1999 Cumartesi Sayı:23603
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından;
Trafiğe İlk Defa Çıkacak Motorlu Araçlar İçin Ekzost Gazları Emisyon Değerleri Uygulama Usul ve Esasları  Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 
(Tebliğ No: SGM-99/1)
 
     
            Madde 1- 22/11/1998 tarihli ve 23531 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Trafiğe İlk Defa Çıkacak Motorlu Araçlar İçin Egzost Gazları Emisyon Değerleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkındaki SGM-98/96-97 sayılı Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Madde 3- 2 nci maddede belirtilen araçlardan Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun yayımladığı AEK R 15.04 sayılı teknik düzenleme kapsamına girenlerinin; Motor Silindir Hacmi 1400 cc ve üstü olan 1/1/1999 tarihinden itibaren imal ve ithal edilen otomobillerin tümü (M1 sınıfı) EURO 93 (EEC 91/441) standardında belirtilen emisyon değerlerini, 1400 cc ve altındakilerden 1/1/1999 tarihinden itibaren imal ve ithal edilenler AEK R15.04; 1/1/2000 tarihinden itibaren imal ve ithal edilenler EURO 93 (EEC 91/441), bunların dışında kalan araçlar ise AEK R 15.04 sayılı teknik düzenlemede yazılı emisyon değerlerini sağlamalıdır. 

            Toplam ağırlığı 3,5 ton (dahil) ve daha yukarı olan araçların dizel motorlu olanlarından ek cetvelde belirtilen partikül (particul) sınır değerleri aranacak ve partikül değerlerinin tespitinde AEK R 24.03 sayılı teknik düzenlemede tarif edilen cihaz ve metotlar kullanılacaktır. 

            N1 ve M2 sınıfı dizel motorlu kamyonet ve minibüsler üreticisi veya ithalatçısının isteği üzerine, AEK R 15.04 veya AEK R 24.03 sayılı teknik düzenlemelere göre belgelendirilebilinir." 

            Madde 2- Bu Tebliğ 1/1/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.