Belediye ve İmar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 20.04.1999 Salı Sayı:23672
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından; 
Motorlu Taşıtların Aydınlatma ve Işıklı Cihazlarının Yerleştirilmesi Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-48) İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 
(Tebliğ No: SGM-99/6)
 
  
            Madde 1- 8/3/1999 tarihli ve 23633 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan SGM-99/3 sayılı Motorlu Taşıtların Aydınlatma ve Işıklı Cihazlarının Yerleştirilmesi Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-48) İlişkin Tebliğin Eki Aydınlatma ve Işıklı Sinyal Cihazlarının Yerleştirilmesi Konusunda Taşıtların Onayı ile İlgili Teknik Düzenleme (R-48)'nin 6.11.9.uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "6.11.9- Diğer istemler 
 
            Bütün durumlarda, arka sis lambası ile her bir stop lambası arasındaki mesafe 100 mm.den daha büyük olmalıdır."

            Madde 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.