Ticaret Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 10.04.2004 Cumartesi Sayı: 25429 (Asıl) 

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

“CE” İşareti Taşıması Gereken Ürünlerin İthalatına İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ No: (2004/22)

 

 Madde 1- 14/2/2004 tarihli ve 25373 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2004/9 sayılı “CE” İşareti Taşıması Gereken Ürünlerin İthalatına İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği eki (Ek 1) sayılı tabloya aşağıdakiler eklenmiştir.

 

ÜRÜN GRUBU

YETKİLİ KURULUŞ

İLGİLİ YÖNETMELİK

Makine

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

 

(2 nci, 3 üncü ve 4 üncü maddelerde belirtilen işlemler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı adına Türk Standardları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilir.)

Makine Emniyeti Yönetmeliği

(Resmi Gazete Tarih ve Sayısı: 5.6.2002/ 24776)

Belirli gerilim sınırları dahilinde kullanılmak üzere tasarlanmış elektrikli teçhizat

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

 

(2 nci, 3 üncü ve 4 üncü maddelerde belirtilen işlemler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı adına Türk Standardları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilir.)

Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile İlgili Yönetmelik

(Resmi Gazete Tarih ve Sayısı: 11.1.2002/24637)

Elektromanyetik alan yaratan ve/veya bu alandan etkilenen ürünler

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

 

(2 nci, 3 üncü ve 4 üncü maddelerde belirtilen işlemler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı adına Türk Standardları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilir.)

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği

(Resmi Gazete Tarih ve Sayısı: 2.6.2002/ 24773)

Madde 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.