Ticaret Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 21.02.2004 Cumartesi Sayı: 25380 (Asıl) 

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar
(Dış Ticarette Standardizasyon: 2004/2)

 

Madde 1.- Aşağıda unvanı ve adresi belirtilen şirketin talebi uygun görülerek, “Uluslararası Gözetim Şirketi” statüsü sona erdirilmiştir:

 

ŞİRKETİN UNVANI

FAALİYETTE BULUNULACAK FASILLAR

ADRES

TELEFON

TELEFAKS

ALTIOK ULUSLAR ARASI GÖZETİM VE SİGORTA EKSPERLİĞİ LTD. ŞTİ.

(06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,

25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,

44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,

63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,

82,83,84,85,90,91,92,94,95,96)

1364 SOK. NO:2 KAT: 1/105 KUTUCULAR İŞ MERKEZİ BASMANE - İZMİR

0-232-446 11 67

0-232-446-13-73

 

Madde 2.-  Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 3.-  Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.