Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 10.06.2003  Sayı: 25134 (Asıl) 

Maliye Bakanlığından:  

Vergi İadesi Genel Tebliği (Seri No: 6)

 

2978 sayılı Vergi İadesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinde 4842 sayllı Kanunun 3üncu maddesiyle yapılan değişiklikle, " Vergi iadesi aylık, yıllık veya dönemsel olarak hesap edilebilir. Vergi iadesi, 2 nci madde hükmü de dikkate alınarak mal ve hizmet alımları tutarına % 5 nispeti uygulanarak hesaplanır..." hükmü getirilmiş ve 01.04.2003 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

 

Bu nedenle, daha önce farklı oranlar halinde uygulanan vergi iade oranları sisteminden vazgeçilerek 01.04.2003 tarihinden itibaren mal ve hizmet alımları tutarına %5 oranı uygulanmak  suretiyle  EK:1'deki  tablo çerçevesinde vergi  iadesinin hesap  edilmesi gerekmektedir.

 

Tebliğ olunur.