vergi mevzuatı  
Resmi Gazete: 31.12.1991 Salı Sayı: 21098 (Asıl)  
 Maliye Bakanlığından:  
 
KDV Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hk. Kanunla İlgili Genel Tebliğ
Seri No:38
  
            Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında "Ödeme kaydedici cihazların kullanılması mecburiyeti Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilen  faaliyetlerle uğraşanlar hakkında uygulanmaz." hükmü yeralmaktadır.

            Anılan maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, münhasıran aşağıda belirtilen faaliyetlerle uğraşan mükelleflerin, Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerinde belirtilen fatura veya perakende satış fişlerini düzenlemeleri şartıyla ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin dışında bırakılmaları uygun görülmüştür.

            1 - 195 sayılı Kanuna göre ilan yayınlama hakkı kazanan gazeteler ile bu gazetelerin  basımını yapan matbaa işletmecileri (perakende olarak kitap, matbu evrak, kartvizit, düğün davetiyesi ve benzeri şeylerin basım ve satışını yapanlar haiç),

            2 - Sanat ürünlerinin satışı ile uğraşan sanat galerileri,

            3 - Yedek parça satışı yapmayan oto sanatkarlarından (motorlu kara taşıtlarının bakım ve onarımı ile uğraşanlardan);

              - Oto Boya ve Kaportacıları,
              - Oto Şase, Damper ve Karoser Tamircileri,
              - Oto Motor Yenileme (Rektifiye) işi ile uğraşanlar,
              - Oto Sibop Yuva Taşlamacıları ve Motor Dikişçileri,
              - Oto Döşemecileri,
              - Oto Elektrik, Bobinaj ve Kilometre Tamircileri,
              - Oto Eksoz ve Kaynakçıları,
              - Oto Fren Tamircileri ile Conta ve Balatacıları,
              - Oto Makas Tamircileri,
              - Oto Rot Balans Tamircileri ve Far Ayarcıları,
              - Oto Radyatör ve Kalorifer Tamircileri,
              - Oto Mazot Pompa Ayar ve Enjektör Tamircileri,
              - Oto Camcıları,
              - Oto Motor ve Karbüratör Tamircileri,
              - Oto Lastik, Jant Düzeltme ve Kriko Tamircileri,
              - Oto Devirdaim Tamircileri,
              - Oto Ziftlemecileri,
              - Traktör Tamircileri,
              - Motosiklet, Mobilet ve Triportör Tamircileri,
              - İş Makinaları, Zirai Aletler ve Hidrolik Tamircileri,
              - Oto Nikelajcıları,
              - Oto Kilit ve Yay Tamircileri,
              - Oto Plakacıları,
              - Oto Mazot ve Benzin Depoları Tamircileri,
              - Oto Akü Tamircileri.

            Şu kadar ki bu mükelleflerin, anılan madde uyarınca mecburiyet dışında bırakılmaları, Bakanlığımızca gerek görülen hallerde bilahare mecburiyet kapsamına alınmalarına engel değildir.

            Tebliğ olunur.