Vergi Mevzuatı
 
K.D.V. Mükeleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hk. Kanunla İlgili
Genel Tebliğler
61
62
63
64
65
66
67
51
52
 53
54
55
56
57
58
59
 60
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10