Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 20.04.1999  Salı Sayı:23672
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:
 
Kıymetli Madenler Borsasında İşlem Görecek Gümüş ve Platin Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ  
 
    
             Kıymetli Madenler Borsası'nda işlem görecek gümüş ve platinin standartları, 3/4/1993 tarihli ve 21541 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmeliğin 4 ve 21 inci maddeleri ile 16/10/1993 tarihli ve 21730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kıymetli Madenler Borsası Üyelik Belgesi Verilme Esasları ile Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kurumlarının Kuruluş ve Faaliyet Şartlarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (a) bendi uyarınca aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

            Madde 1- Kıymetli Madenler Borsasında; Uluslararası piyasalarda işlem gören ve listesi bu Tebliğin 4 üncü maddesinde yer alan rafinerilerin damgasını taşıyan gümüş ve platin ile Türkiye'de bulunan ve uluslar arası standartlara uygun olarak üretilip damgalanan külçe ve granül gümüş ile külçe platin işlem görür.

            Madde 2- Borsada işlem görecek gümüş ve platinin özellikleri aşağıda belirtilmiştir:

            a) Ağırlıklarının,

            i) Gümüş için,

            Standart külçe - Minimum  15,55174 Kg. (500 ounces fine silver)
                                        Maksimum 38,87935 Kg. (1,250 ounces fine silver)
            Granül         - Minimum   1 Kg.
                                  Maksimum 35 Kg. olması,
            ii) Platin için,

            Standart külçe - Minimum  1 Kg. (32.1507425 ounces)
                                        Maksimum 6 Kg. (192.904455 ounces) olması,
            b) Saflıklarının,
                                        i) Gümüş için en az %99.9 ayar olması,
                                        ii) Platin için en az %99.95 ayar olması,
            c) Her külçede, 4 üncü maddede sayılan rafinerilerden birinin damgasının olması, külçe seri numarası ve külçe ayarı bulunması,

            d) Her granül torbasında, 4 üncü maddede sayılan rafinerilerden birinin damgasının olması, seri numarası, mührü, gümüş ayarı, mühür yeri ve tarihinin bulunması,

            e) Külçelerin yüzeylerinin düzgün olması, kabarcıklar, kabuklanma ve göçme belirtilerinin olmaması, köşelerinin keskin olmaması ve kolay depolanıp taşınmak için uygun olması, gerekir.

            Madde 3- Borsada gümüş ve platin alım satımı işlemleri 1 ve 2 nci maddelerde belirtilen gümüş ve platin külçelere göre gerçekleşir. Ancak 4 üncü maddede sayılan rafinerilerin ürettiği ve 1 kg.lık şekillendirilmiş standart gümüş külçelerin Borsa Takas Merkezince müşteri talepleri ve stok imkanları gözönüne alınarak kabul ve teslimi ayrıca düzenlenebilir.

            Madde 4- Kıymetli Madenler Borsası'nda gümüş ve platinleri işlem görebilecek rafineriler şunlardır:

            Gümüş Rafinerileri
        ÜLKE         ŞİRKET

       A.B.D        Asarco Incorporated
                          Handy & Harman
                         Johnson Matthey Inc.
                         Kennecott Copper Corp.
                         Metalor USA Refining Corp.

       Almanya   Allgemeine Gold-und Silberscheideanstalt
                         Aktiengesellschaft
                         Degussa AG
                         W.C. Heraeus GmbH
                         Norddeutsche Affinerie Aktiengesellschaft

       Avusturalya  The Broken Hill
                             Association Smelters Pty Ltd.
                             Western Australian Mint trading as Australian Gold
                             Refineries

       Avusturya    Ögussa GmbH

       Belçika      Union Miniere SA
                          Business Unit Hoboken

       Çin            Refinery of China

       Filipinler   Central Bank of the Philippines

       Fransa      Engelhard-CLAL S.A.F.

       Güney Afrika  Rand Refinery Limited

       Güney Kore    LG Metals Corporation

       Hollanda      H. Drijfhout & Zoon's Edelmetaalbedrijven BV
                            Schöne Edelmetaal BV

       İngiltere     Britannia Refined Metals Limited
                         JBR Recovery Limited
                         Engelhard-CLAL UK Limited
                        Johnson Matthey PLC
                        Thessco Limited

       İspanya       Sociedad Espanola de Metales Preciosos SA (SEMPSA)

       İsveç         Boliden Mineral AB

       İsviçre       Argor-Heraeus SA
                         Metaux Precieux SA
                         PAMP SA
                        Valcambi SA

       İtalya        Chimet SpA
                       Metalli Preziosi SpA
                       Enirisorse

    Japonya       Ishifuku Metal Industry Co. Ltd.
                          Mitsubishi Materials Corporation
                          Mitsui Mining and Smelting Co. Ltd.
                          Nippon Mining & Metals Co. Ltd.
                          Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.
                          Tanaka Kikinzoku Kogyo K.K
                          Tokuriki Honten Co. Ltd.
                          Dowa Mining Company Limited
                          Japanese Mint
                          Toho Zinc Company Limited

       Kanada        Cominco Ltd.
                             Noranda Metallurgy Inc.
                             CCR Refinery
                            Royal Canadian Mint
                            INCO Limited, Copper Cliff Copper Refinery

       Kazakistan    Kazzinc Opened Joint Stock Comp.

       Kuzey Kore    State Refinery, Pyongyang

       Meksika       Compania Real del Monte y Pachuca
                             Industrial Minera Mexico SA
                             Met-Mex Penoles SA

       Özbekistan    Almalyk Mining & Mettalurgical Complex
                              (AMMC)

       Peru          Empresa Minera del Centro del Peru
                          (Centromin Peru)

       Polonya       KGHM Polska Miedz SA

       Romanya       SC Phoenix SA Baia Mare

       Türkiye       Eti Gümüş A.Ş.

                        Platin Rafinerileri

        ÜLKE          ŞİRKET
 
       A.B.D         Engelhard-CLAL USA
                          Johnson Matthey Inc
                          PGP Industries Inc.
                          Sabin Metal Corp.

       Almanya       Degussa AG
                             W.C. Heraeus GmbH

       Fransa        Engelhard-CLAL Paris

       Güney Afrika  Impala Platinum Limited
                               Rustenburg Platinum Mines Limited
                              Western Platinum Refinery Ltd.

       Hollanda      H. Drijfhout and Zoon's Edelmetaalbedrijven BV

       İngiltere     Engelhard-CLAL UK Limited
                          Inco Europe Ltd.
                         Johnson Matthey PLC

       İsviçre       Argon-Heraeus SA
                         Metaux Precieaux SA Metalor
                         Valcambi SA

       İtalya        Engelhard s.r.1
                       (From serial number R501 onwards)

       Japonya       Ishifuku Metal Industry Co. Ltd.
                             Tanaka Kikinzoku Kogyo K.K
                             Tokuriki Honten Co. Ltd.
                             Matsuda Sangyo Co. Ltd.

       Rusya         Krasnoyarsk

            Madde 5- Türkiye'de kurulacak rafineri faaliyete geçinceye kadar; ayarları 90.0/100 ve 99.9/100 arasında olan ve ağırlıkları 1-35 kg. arasında bulunan standart dışı gümüş külçeler Eti Gümüş A.Ş. veya Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün ayar raporuna göre Borsada standart dışı gümüş olarak işlem görebilir.

            Madde 6- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 7- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.