Sağlık Mevzuatı  
 
Tebliğler

Türk Gıda Kodeksi Kilo Verme Amaçlı Enerjisi Kısıtlanmış Gıdalar Tebliği (Tebliğ No: 2001/41)

Avrupa Topluluğu veya İkili ve Çok Taraflı Serbest Ticaret/Tercihli Ticaret Anlaşmaları Çerçevesinde Bazı Gıda Maddelerine İlişkin Açılan Tarife Kontenjanlarından Faydalanabilmek İçin Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Uygunluk Belgesi Alınması Aşamasında Aranacak Şartlara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2000/38)
Kasaplık Canlı Tavuk, Tavuk Eti, Sakatatı ve Yumurtalarının İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Gerekli Şartlar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2000/3)
Koyun, Keçi, Sığır Gövde Yağı ve İç Yağı İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Gerekli Şartlar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 99/9)
Türk Gıda Kodeksi-Yemeklik Tuz Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 99/8)
Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği (Tebliğ No: 99/10)
Türk Gıda Kodeksi-Yemeklik Tuz Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 99/8)
Türk Gıda Kodeksi Sakız Tebliği (Tebliğ No: 99/4)
Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliği (Tebliğ No: 99/1)
Türk Gıda Kodeksi-Yemeklik Tuz Tebliği (Tebliğ No: 98/11)