Tarım ve Hayvancılık Mevzuatı  
 

Tebliğler
 
2000/467 Sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2000/22)