İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete: 29.04.2000 Cumartesi  Sayı: 24034 (Asıl) 
Yüksek Planlama Kurulundan:

Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun Hakkında 92/2 Seri No'lu Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğ 
(Seri No: 2000/1)

 
            1- 24 Ocak 1992 tarih ve 21121 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3417 sayılı Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun Hakkında 92/2 Seri No'lu Tebliğin D. Diğer Hususlar bölümünün 3'üncü maddesi aşağıdaki şekilde değişmiştir:

            3417 sayılı Kanun uyarınca nema ödemesi yılda bir defa yapılabileceğinden TTK- 007 formu bir işyeri tarafından aynı kişi ve aynı süreler için yılda bir defa düzenlenir.

            Ancak, kurum veya işyerleri tarafından "TTK-007" formunun doldurulmasında yapılan hatalar nedeniyle hak sahibinin eksik nema alması durumunda;

            a) kurum veya işyerleri, eksik nema alan hak sahipleri için tasarruf kesintisi ve katkılarını yatırdıkları T.C. Ziraat Bankası Şubesinden bir örneği ekli "Ek Nema Ödeme Formu (TTK-007-B)"nu temin edeceklerdir.

            b) Kurum veya işyerleri, TTK-007-B formunu, formda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak üç nüsha olarak düzenleyecek ve yetkililerince onaylandıktan sonra, tasarruf kesinti ve katkılarını yatırdıkları T.C. Ziraat Bankası Şubesine başvuracaklardır.

            c) Başvurunun yapıldığı T.C. Ziraat Bankası Şubesi tarafından gerekli incelemeler yapıldıktan sonra; birinci nüsha Sistem Servisleri Müdürlüğüne gönderilecek, ikinci nüsha kendilerinde saklanacak, üçüncü nüsha da formu düzenleyen kurum veya işyerine verilerek ödeme yapılacaktır.

            2- Bu tebliğ, 01.02.2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

TASARRUFU TEŞVİK PERSONEL EK NEMA ÖDEME FORMU