Belediye ve İmar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 30.01.1999 Cumartesi Sayı: 23596 (Asıl)  
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:  
 
Su, Elektrik, Havagazı ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücretleri Tarifeleri Hakkında Tebliğ
(98/124-125)
    
            1- 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'nun 11 inci maddesi uyarınca su, elektrik, havagazı ve doğalgaz sayaçlarının tamir ve ayarı için ayar istasyonları tarafından sayaç sahibi şahıs veya müesseselerden alınacak ücret tarifesi aşağıda belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

            2- Bu tarife, kullanılmış veya şikayetli olarak ayar istasyonlarına sevk edilen sayaçların tamir ve ayar ücretlerini kapsar. 

    3- SU SAYAÇLARI AYAR ÜCRETLERİ 

SAYACIN ANMA DEBİSİ:                                                     ÜCRETİ: 

Anma debisi 10 m3/h'e kadar olanlar sayaçlar (10 m3/h dahil)             300,000.- TL. 
Anma debisi 10 m3/h'den büyük olanlar sayaçlar                           600,000.- TL. 

    4- SU SAYAÇLARI TAMİR ÜCRETLERİ 
4.1- Su sayaçlarının iç ve dış temizliği ile yağlanmaları karşılığında; 
4.1.1- Anma debisi 10 m3/h'e kadar olan sayaçlar için (10 m3/h dahil)    450,000.- TL. 
4.1.2- Anma debisi 10 m3/h'den fazla olan sayaçlar için                  600,000.- TL. 

SAYACIN ANMA DEBİSİ:                                                   ÜCRETİ    : 
4.2- Parça değiştirilmesini gerektiren hallerde, parça bedeline ilaveten 
parçanın değiştirilmesi için; 
4.2.1- Anma debisi 10 m3/h'e kadar olan sayaçlar için (10 m3/h dahil)  170,000 TL. 
4.2.2- Anma debisi 10 m3/h'e kadar olayan sayaçlar için                240,00  TL. 
4.3- Boyamayı gerektiren hallerde; 
4.3.1- Anma debisi 10 m3/h'e kadar olan sayaçlar için (10 m3/h dahil)  170,000 TL. 
4.3.2- Anma debisi 10 m3/h'den fazla olan sayaçlar için                240,000 TL. 

5- ELEKTRİK SAYAÇLARI AYAR ÜCRETLERİ 

SAYACIN CİNSİ:                                                         ÜCRETİ    : 
Tek fazla sayaçlar                                                     300,000 TL. 
Üç fazlı aktif enerji sayacı                                           460,000 TL. 
Reaktif enerji sayaçları                                               552,000 TL. 

6- ELEKTRİK SAYAÇLARI TAMİR ÜCRETLERİ 
6.1- Elektrik Sayaçlarının iç ve dış temizlikleri ile yağlanmaları karşılığında; 
6.1.1- Tek fazlı sayaçlar için                                         460,000 TL. 
6.1.2- Üç fazlı aktif enerji sayaçları için                            550,000 TL. 
6.1.3- Reaktif enerji sayaçları için                                   660,000 TL. 
6.2- Parça değiştirilmesini gerektiren hallerde, parça bedeline ilave olarak 
parçanın değiştirilmesi için 170,000.- TL. İşçilik. 
6.3- Boyamayı gerektiren hallerde beher sayaç için 238,000.- TL. boyama ücreti 
alınır. 

7- REDÜKTÖRLÜ VE DEMANDMETRELİ ELEKTRİK SAYAÇLARI 
Redüktörü ile birlikte muayene edilen sayaçlar ile demantmetreli sayaçlarda 5'inci maddede yazılı miktarlara %50 zam yapılır. Yalnız redüktör muayenelerinde beher redüktör için 300,000.- TL. alınır. 

8- DOĞALGAZ SAYAÇLARI AYAR ÜCRETLERİ 

SAYACIN BÜYÜKLÜĞÜ:                                                     ÜCRETİ    : 
G 16'ya kadar olan sayaçlar (G16 dahil)                                460,000 TL. 
G 16'dan büyük olan sayaçlar                                           900,000 TL. 

9- DOĞALGAZ SAYAÇLARI TAMİR ÜCRETLERİ 
9.1- Doğalgaz Sayaçların iç ve dış temizliği ile yağlanmaları karşılığında; 
G 16'ya kadar olan sayaçlar için (G16 dahil)                           460,000 TL. 
G 16'dan büyük sayaçlar için                                           920,000 TL. 
9.2- Parça değiştirilmesini gerektiren hallerde, parça bedeline ilaveten 
parçanın değiştirilmesi için; 
G 16'ya kadar olan sayaçlar için (G16 dahil)                           300,000 TL. 
G 16'dan büyük sayaçlar için                                           550,000 TL. 
9.3- Boyamayı gerektiren hallerde; 
G16'ya kadar olan sayaçlar için (G16 dahil)                           300,000 TL. 
G16'dan büyük sayaçlar için                                           475,000 TL. 

10- HAVAGAZI SAYAÇLARI AYAR ÜCRETLERİ 

SAYACIN BÜYÜKLÜĞÜ:                                                     ÜCRETİ    : 
Anma debisi 50 m3/h'e kadar olan sayaçlar (50 m3/h dahil)              469,000 TL. 
Anma debisi 50 m3/h'den büyük olan sayaçlar                            920,000 TL. 

11- HAVAGAZI SAYAÇLARI TAMİR ÜCRETLERİ 
11.1- Sayaçların iç ve dış temizliği yağlanmaları ve parça değiştirilmesini 
gerektirmeyen tamirleri karşılığında; 
Anma debisi 50 m3/h'e kadar olan sayaçlar için (50 m3/h dahil)         460,000 TL. 
Anma debisi 50 m3/h'den büyük olan sayaçlar için                       920,000 TL. 
11.2- Parça değiştirilmesini gerektiren hallerde, parça bedeline ilaveten 
parçanın değiştirilmesi için; 
Anma debisi 50 m3/h'e kadar olan sayaçlar için (50 m3/h dahil)         459,000 TL. 
Anma debisi 50 m3/h'den büyük olan sayaçlar için                       920,000 TL. 
11.3- Boyamayı gerektiren hallerde; 
Anma debisi 50 m3/h'e kadar olan sayaçlar için (50 m3/h dahil)         460,000 TL. 
Anma debisi 50 m3/h'den büyük olan sayaçlar için                       920,000 TL. 

            12- Aboneler tarafından vaki şikayetler üzerine yapılacak muayenelerde sayacın doğru çalıştığı tespit olunursa, sayacın yerinden sökülüp takılma masrafı olarak aboneden 600,000.- TL. alınır. 

            13- Ayar istasyonunun Ölçüler ve Ayar Teşkilatına uzaklığı görevlendirilecek memura yolluk ödenmesini gerektiriyorsa bu yolluk sayaç sayısına bölünmek suretiyle yukarıdaki ücretlere ilave edilir. Ancak bu miktar sayaç başına 85,000.- TL.'yi geçmez. 

            14- Beher sayaç için kullanılan damga teli ve kurşunu karşılığında işçilik dahil 35,000.- TL. ücret alınır. 

            15- Muayeneler sonunda reddedilen sayaçlardan hiç bir ücret talep olunmaz. 

            16- Bu tarife üstünde ücret talep eden veya alanlar hakkında 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15 inci maddesinin (b) bendi gereğince; Bakanlıkça belirlenen idari para cezaları ve yasal işlemler uygulanır. 

            17- Bu tarifenin bir çerçeve ile Ayar İstasyonunda kolayca görülebilecek bir yere asılması zorunludur. 

            18- Bu Tebliğ 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'nun 11 inci maddesi uyarınca 2000 yılı Ocak ayında tespit olunacak yeni tarifenin yayımı tarihine kadar geçerlidir. 

            19- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            20- Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür. 

            Tebliğ olunur.