Belediye ve İmar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 03.01.2002 Perşembe Sayı: 24629 (Asıl)  
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:  
 
Su, Elektrik, Havagazı ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücretleri Tarifesi Hakkında Tebliğ
(Tebliğ No: 2002/1)
    
           Madde 1- 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 11 inci maddesi uyarınca su, elektrik, havagazı ve doğalgaz sayaçlarının tamir ve ayarı için ayar istasyonları tarafından sayaç sahibi şahıs veya müesseselerden alınacak ücretler (Ek-1)'de yer alan Su, Elektrik, Havagazı ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücretleri Tarifesinde belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

           Madde 2- Bu Tebliğ, kullanılmış veya şikayetli olarak ayar istasyonlarına sevk edilen sayaçların tamir ve ayar ücretlerini kapsar.

           Madde 3- Muayene sonunda reddedilen sayaçlardan hiçbir ücret talep edilmez.

           Madde 4- (Ek-1)'de yer alan Tarifede belirtilen ücretlerin üstünde ücret talep eden veya alanlar hakkında 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15 inci maddesinin (b) bendi hükmü uyarınca işlem yapılır.

           Madde 5- (Ek-1)'de yer alan Tarifenin, bir çerçeve ile ayar istasyonlarında kolayca görülebilecek bir yere asılması zorunludur.

           Madde 6- Bu Tebliğ hükümleri 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 11 inci maddesi uyarınca 2003 yılı Ocak ayında tespit edilecek yeni tarifenin yayımı tarihine kadar geçerlidir.

           Madde 7- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 8- Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

           EK-1
           SU, ELEKTRİK, HAVAGAZI VE DOĞALGAZ SAYAÇLARININ TAMİR VE AYAR ÜCRETLERİ TARİFESİ

           1- SU SAYAÇLARI AYAR ÜCRETLERİ ÜCRETİ
            ---------------
           SAYACIN ANMA DEBİSİ
           -------------------
           Anma debisi 10 m3/h'e kadar olanlar sayaçlar (10 m3/h dahil) 1,500,000.- TL.
           Anma debisi 10 m3/h'den büyük olanlar sayaçlar 2,300,000.- TL.

           2- SU SAYAÇLARI TAMİR ÜCRETLERİ
           2.1. Su sayaçlarının iç ve dış temizliği ile yağlanmaları ve parça değiştirilmesi gerektirmeyen tamirleri karşılığında;
           2.1.1. Anma debisi 10 m3/h'e kadar olan sayaçlar için (10 m3/h dahil) 1,500,000.- TL.
           2.1.2. Anma debisi 10 m3/h'den fazla olan sayaçlar için 2,300,000.- TL.
           2.2. Parça değiştirilmesini gerektiren hallerde, parça bedeline ilaveten parçanın değiştirilmesi için;
           2.2.1. Anma debisi 10 m3/h'e kadar olan sayaçlar için (10 m3/h dahil) 600,000.- TL.
           2.2.2. Anma debisi 10 m3/h'den fazla olan sayaçlar için 900,000.- TL.
           2.3. Boyamayı gerektiren hallerde;
           2.3.1. Anma debisi 10 m3/h'e kadar olan sayaçlar için (10 m3/h dahil) 600,000.- TL.
           2.3.2. Anma debisi 10 m3/h'den fazla olan sayaçlar için 900,000.- TL.

           3- ELEKTRİK SAYAÇLARI AYAR ÜCRETLERİ

           SAYACIN CİNSİ
           -------------
           Tek fazlı sayaçlar 1,100,000.- TL.
           Üç fazlı aktif enerji sayacı 1,500,000.- TL.
           Reaktif enerji sayaçları 1,850,000.- TL.

           4- ELEKTRİK SAYAÇLARI TAMİR ÜCRETLERİ
           4.1. Sayaçların iç ve dış temizlikleri ile yağlanmaları ve parça değiştirilmesini gerektirmeyen hallerde;
           4.1.1. Tek fazlı sayaçlar için 1,500,000.- TL.
           4.1.2. Üç fazlı aktif enerji sayaçları için 1,850,000.- TL.
           4.1.3. Reaktif enerji sayaçları için 2,300,000.- TL.
           4.2. Parça değiştirilmesini gerektiren hallerde, parça bedeline ilave olarak parçanın değiştirilmesi için 600,000.- TL. işçilik
           4.3. Boyamayı gerektiren hallerde beher sayaç için 800,000.- TL. boyama ücreti alınır.

           5- REDÜKTÖRLÜ VE DEMANDMETRELİ ELEKTRİK SAYAÇLARI
           Redüktörü ile birlikte muayene edilen sayaçlar ile demandmetreli sayaçlarda 5 inci maddede yazılı miktarların %50 fazlası alınır. Yalnız redüktör muayenelerinde beher redüktör için 1,075,000.- TL. alınır.

           6- DOĞALGAZ SAYAÇLARI AYAR ÜCRETLERİ

           SAYACIN BÜYÜKLÜĞÜ
           -----------------
           G16'ya kadar olan sayaçlar (G16 dahil) 1,500,000.- TL.
           G16'dan büyük olan sayaçlar 3,000,000.- TL.

           7- DOĞALGAZ SAYAÇLARI TAMİR ÜCRETLERİ
           7.1. Sayaçların iç ve dış temizliği yağlanmaları ve parça değiştirilmesini gerektirmeyen tamirleri karşılığında;
           G16'ya kadar olan sayaçlar için (G16 dahil) 1,500,000.- TL.
           G16'dan büyük sayaçlar için 3,850,000.- TL.

           7.2. Parça değiştirilmesini gerektiren hallerde, parça bedeline ilaveten parçanın değiştirilmesi için;
           G 16'ya kadar olan sayaçlar için (G16 dahil) 1,150,000.- TL.
           G 16'dan büyük sayaçlar için 2,300,000.- TL.

           7.3. Boyamayı gerektiren hallerde;
           G 16'ya kadar olan sayaçlar için (G16 dahil) 1,150,000.- TL.
           G 16'dan büyük sayaçlar için 1,500,000.- TL.

           8- HAVAGAZI SAYAÇLARI AYAR ÜCRETLERİ

           SAYACIN BÜYÜKLÜĞÜ
           -----------------
           Anma debisi 50 m3/h'e kadar olan sayaçlar (50 m3/h dahil) 1,500,000.- TL.
           Anma debisi 50 m3/h'den büyük olan sayaçlar 3,200,000.- TL.

           9- HAVAGAZI SAYAÇLARI TAMİR ÜCRETLERİ
           9.1. Sayaçların iç ve dış temizliği yağlanmaları ve parça değiştirilmesini gerektirmeyen tamirleri karşılığında;
           Anma debisi 50 m3/h'e kadar olan sayaçlar (50 m3/h dahil) 1,500,000.- TL.
           Anma debisi 50 m3/h'den büyük olan sayaçlar için 3,200,000.- TL.
           9.2. Parça değiştirilmesini gerektiren hallerde, parça bedeline ilaveten parçanın değiştirilmesi için;
           Anma debisi 50 m3/h'e kadar olan sayaçlar (50 m3/h dahil) 1,500,000.- TL.
           Anma debisi 50 m3/h'e kadar olan sayaçlar (50 m3/h dahil) 1,500,000.- TL.
           Anma debisi 50 m3/h'den büyük olan sayaçlar için 3,200,000.- TL.

           10- Aboneler tarafından vaki şikayetler üzerine yapılacak muayenelerde sayacın doğru çalıştığı tespit olunursa, sayacın yerinden sökülüp takılma masrafı olarak aboneden 3,000,000.- TL. alınır.
           11- Ayar istasyonunun Ölçüler ve Ayar Teşkilatına uzaklığı görevlendirilecek memura yolluk ödenmesini gerektiriyorsa bu yolluk sayaç sayısına bölünmek suretiyle yukarıdaki ücretlere ilave edilir. Ancak bu miktar sayaç başına 300,000.- TL.'yi geçmez.
           12- Beher sayaç için kullanılan damga teli ve kurşunu karşılığında işçilik dahil 150,000.- TL. ücret alınır.