Belediye ve İmar Mevzuatı  
 

Ölçü ve Ayarlar Kanunu Genel Tebliğleri
 
Su, Elektrik, Havagazı ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücretleri Tarifesi Hakkında Tebliğ
(Tebliğ No: 2002/1)
Su, Elektrik, Havagazı ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücretleri Tarifesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2000/2-3)
Su, Elektrik, Havagazı ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücretleri Tarifeleri Hakkında Tebliğ (98/124-125)