Sigorta Tebliği

 

 

Resmi Gazete: 17.09.2005 Cumartesi Sayı: 25939 (Asıl) 

 

SIGORTACILIK HESAP PLANI VE İZAHNAMESI HAKKINDA TEBLIĞDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR TEBLIĞ

 

Madde 1 – 30.12.2004 tarih ve 25686 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sigorta Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ”in 8 inci maddesine   ilişkin olarak aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

       

117             RİSKİ HAYAT POLİÇESİ SAHİPLERİNE AİT FİNANSAL YATIRIMLAR

 

117.01        HİSSE SENETLERİ VE DİĞER DEĞİŞKEN GETİRİLİ FİNANSAL VARLIKLAR

117.01.1       HİSSE SENETLERİ VE DİĞER DEĞİŞKEN GETİRİLİ FİNANSAL VARLIKLARIN SATIN ALMA DEĞERİ

117.01.1.01                     SATILMAYA HAZIR

117.01.1.02                     ALIM SATIM AMAÇLI

 

117.01.2       HİSSE SENETLERİ VE DİĞER DEĞİŞKEN GETİRİLİ FİNANSAL VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ (+/-)

117.01.2.01          SATILMAYA HAZIR (+/-)

117.01.2.02          ALIM SATIM AMAÇLI (+/-)

 

117.02        HAZİNE BONOLARI

117.02.1        HAZİNE BONOLARININ SATIN ALMA DEĞERİ

117.02.1.01                     SATILMAYA HAZIR

117.02.1.02                     ALIM SATIM AMAÇLI

117.02.1.03                     VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK    

 

117.02.2                     HAZİNE BONOLARININ DEĞERLEMESİ (+/-)

117.02.2.01                     SATILMAYA HAZIR (+/-)

117.02.2.02                     ALIM SATIM AMAÇLI (+/-)

117.02.2.03                     VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK (+/-)

 

117.03                    DEVLET TAHVİLLERİ

117.03.1        DEVLET TAHVİLLERİNİN SATIN ALMA DEĞERİ

117.03.1.01          SATILMAYA HAZIR

117.03.1.02          ALIM SATIM AMAÇLI

117.03.1.03          VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK

 

117.03.2                     DEVLET TAHVİLLERİNİN DEĞERLEMESİ (+/-)

117.03.2.01          SATILMAYA HAZIR (+/-)

117.03.2.02          ALIM SATIM AMAÇLI (+/-)

117.03.2.03          VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK (+/-)

 

117.04                    ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

117.04.1        ÖZEL SEKTÖR BONOLARININ SATIN ALMA DEĞERİ

117.04.1.01          SATILMAYA HAZIR

117.04.1.02          ALIM SATIM AMAÇLI

117.04.1.03          VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK

 

117.04.2                     ÖZEL SEKTÖR BONOLARININ DEĞERLEMESİ (+/-)

117.04.2.01          SATILMAYA HAZIR (+/-)

117.04.2.02          ALIM SATIM AMAÇLI (+/-)

117.04.2.03          VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK (+/-)

 

117.05                    DİĞER SABİT GETİRİLİ FİNANSAL VARLIKLAR

        117.05.1        DİĞER SABİT GETİRİLİ FİNANSAL VARLIKLARIN SATIN ALMA DEĞERİ

117.05.1.01          SATILMAYA HAZIR

117.05.1.02          ALIM SATIM AMAÇLI

117.05.1.03          VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK

 

117.05.2              DİĞER SABİT GETİRİLİ FİNANSAL VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ  (+/-)

117.05.2.01           SATILMAYA HAZIR (+/-)

117.05.2.02          ALIM SATIM AMAÇLI (+/-)

117.05.2.03          VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK (+/-)

 

117.06        YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

117.06.1        YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİNİN SATIN ALMA DEĞERİ

117.06.1.01                  SATILMAYA HAZIR

117.06.1.02                  ALIM SATIM AMAÇLI

 

117.06.2             YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİNİN DEĞERLEMESİ (+/-)

117.06.2.01          SATILMAYA HAZIR (+/-)

117.06.2.02          ALIM SATIM AMAÇLI  (+/-)

 

117.07                    REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

117.07.1 REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLARIN SATIN ALMA DEĞERİ

117.07.1.01                     SATILMAYA HAZIR

117.07.1.02                     ALIM SATIM AMAÇLI

117.07.1.03                     VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK

 

117.07.2                     REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ (+/-)

117.07.2.01                      SATILMAYA HAZIR (+/-)

117.07.2.02                     ALIM SATIM  AMAÇLI (+/-)

117.07.2.03                     VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK (+/-)

 

117.08                    VADELİ MEVDUAT HESABI

117.08.1        VADELİ MEVDUAT HESABI

117.08.2        VADELİ MEVDUAT HESABININ DEĞERLEMESİ (+/-)

 

117.99                           DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

117.99.1    DİĞER FİNANSAL VARLIKLARIN SATIN ALMA DEĞERİ

117.99.1.01          SATILMAYA HAZIR

117.99.1.02          ALIM SATIM AMAÇLI

117.99.1.03          VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK

 

117.99.2    DİĞER FİNANSAL VARLIKLARIN  DEĞERLEMESİ (+/-)

117.99.2.01           SATILMAYA HAZIR(+/-)

117.99.2.02.          ALIM SATIM AMAÇLI(+/-)

117.99.2.03                     VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK(+/-)

 

146             DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

 

146.03                    ZORUNLU DEPREM SİGORTASI PRİMLERİNDEN BORÇLU ACENTELER

146.07        DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU (DASK) CARİ HESABI

146.99                    DİĞER ALACAKLAR

 

347  DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR

 

347.01                    SATICILARA BORÇLAR

347.03                    ZORUNLU DEPREM SİGORTASI KOMİSYONUNDAN ALACAKLI ACENTELER

347.99               DİĞER BORÇLAR

 

680             KARŞILIKLAR HESABI (+/-)

 

680.01                    KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR

680.02               KARŞILIK GİDERLERİ (-)

680.02.1 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI

680.99                    DİĞER KARŞILIKLAR

 

687             DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-)

 

687.01               KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

 

687.99                    DİĞER ÇEŞİTLİ GİDER VE ZARARLAR

 

908  ŞİRKETÇE TAAHHÜT EDİLEN SİGORTA TEMİNATLARI

 

908.01        YANGIN

908.02        KAR KAYBI

908.10        EMTEA

908.11        KIYMET

908.12        TEKNE

908.14        ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK

908.15        ZORUNLU TRAFİK (ZORUNLU KARAYOLLARI MALİ SORUMLULUK)

908.16        MOTORLU KARA TAŞIT ARAÇLARI İHTİYARİ MALİ SORUMLULUK

908.17        MOTORLU KARA TAŞITLARI ARAÇLARI KASKO

908.18        OTOBÜS ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA

908.19        İŞVEREN MALİ SORUMLULUK

908.20        ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KARŞI MALİ SORUMLULUK

908.21        ASANSÖR KAZALARINDA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KARŞI MALİ SORUMLULUK

908.23        CAM KIRILMASI

908.24        HIRSIZLIK

908.25        TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK

908.26        TEHLİKELİ MADDELER ZORUNLU SORUMLULUK

908.27        UÇAK TEKNE

908.28        UÇAK MALİ MESULİYET

908.29        UÇAK YOLCU KAZA

908.30       MOTORLU KARA TAŞITLARI ARAÇLARI İHTİYARİ MALİ SORUMLULUK

908.31       ZORUNLU SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK

908.32       ÖZEL GÜVENLİK MALİ SORUMLULUK

908.65        MAKİNA KIRILMASI

908.66        MONTAJ

908.67        İNŞAAT

908.68        ELEKTRONİK CİHAZ

908.69        YAPI DENETİMİ ZORUNLU MALİ SORUMLULUK

908.75        DOLU

908.80      HAYVAN HAYAT

908.81        KÜMES HAYVANLARI HAYAT

908.60        HUKUKSAL KORUMA

908.55        KREDİ

908.50        FERDİ KAZA

908.85        HASTALIK

908.90               HAYAT DALI (HAYAT SİGORTA KAPİTALİ)

908.99               DİĞER

 

940  DİĞER NAZIM HESAPLAR

 

940.01               RÜCU ALACAKLARI

 

940.99        DİĞER NAZIM HESAPLAR

 

970  DİĞER ALACAKLI NAZIM HESAPLAR

 

970.01               RÜCU ALACAKLARI

 

970.99                    DİĞER NAZIM HESAPLAR

 

Madde 2 – 30.12.2004 tarih ve 25686 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sigorta Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ”in 9 uncu maddesine ilişkin olarak aşağıdaki değişiklik yapılmıştır.

 

117              RİSKİ HAYAT POLİÇESİ SAHİPLERİNE AİT FİNANSAL YATIRIMLAR

 

Sözleşme şartlarına göre yatırım riski sigortalıya ait (unit link sigortalar gibi) ve birikimli hayat sigortalarına ait teknik karşılıkların yatırıldığı değerler bu hesabın altında yer alan hesaplarda izlenir.

        

         Bu yatırımlar için yapılan değerleme sonucu ortaya çıkan artış tutarları ya da değer artış farkları bu hesaba borç, sonuç hesaplarına alacak kaydedilerek izlenir. Söz konusu finansal varlıkların değerlenmiş tutarlarında (fiyatlarında) azalma meydana gelmesi halinde ise, azalma tutarına ilişkin olarak yukarıdaki kaydın tersi yapılır.

 

         Her finansal varlığa ilişkin değerleme işlemi her bir finansal varlığın altında ayrı ayrı takip edilir. Bu kıymetler için yapılan değerleme sonucu ortaya çıkan artış tutarları ya da değer artış farkları bu hesaba borç, sonuç hesaplarına alacak kaydedilerek izlenir. Söz konusu finansal varlıkların değerlenmiş tutarlarında (fiyatlarında) azalma meydana gelmesi halinde ise, azalma tutarına ilişkin olarak yukarıdaki kaydın tersi yapılır. Hesap bakiyesini aşan tutarda değer düşüşleri için değer düşüş karşılığı ayrılır. Tekrar değer artışı halinde önce gider yazılan tutar ters kayıtla gelire dönüştürülür ve tekrar ilk mekanizma işlemeye başlar.

 

117.01 HİSSE SENETLERİ VE DİĞER DEĞİŞKEN GETİRİLİ FİNANSAL VARLIKLAR

Sözleşme şartlarına göre yatırım riski hayat poliçesi sahiplerine ait hisse senetleri ile diğer değişken getirili finansal varlıklar bu hesapta izlenir.

 

117.01.1 Hisse Senetleri ve Diğer Değişken Getirili Finansal Varlıkların Satın Alma Değeri

         Sözleşme şartlarına göre yatırım riski hayat poliçesi sahiplerine ait hisse senetleri ile diğer değişken getirili finansal varlıkların satın alma değeri bu hesapta izlenir.

 

117.01.1.01 Satılmaya Hazır

         Sözleşme şartlarına göre yatırım riski hayat poliçesi sahiplerine ait satılmaya hazır hisse senetleri ile diğer değişken getirili finansal varlıkların satın alma değeri bu hesapta izlenir.

 

117.01.1.02 Alım Satım Amaçlı

Sözleşme şartlarına göre yatırım riski hayat poliçesi sahiplerine ait alım satım amaçlı hisse senetleri ile diğer değişken getirili finansal varlıkların satın alma değeri bu hesapta izlenir.

 

117.01.2 Hisse Senetleri ve Diğer Değişken Getirili Finansal Varlıkların Değerlemesi (+/-)

Sözleşme şartlarına göre yatırım riski hayat poliçesi sahiplerine ait hisse senetleri ile diğer değişken getirili finansal varlıklar için yapılan değerleme sonucu ortaya çıkan değerleme farkları bu hesaba borç veya alacak, sonuç hesaplarına alacak veya borç kaydedilerek izlenir.

 

117.01.2.01 Satılmaya Hazır(+/-)

Sözleşme şartlarına göre yatırım riski hayat poliçesi sahiplerine ait satılmaya hazır hisse senetleri ile diğer değişken getirili finansal varlıklar için yapılan değerleme sonucu ortaya çıkan değerleme farkları bu hesaba borç veya alacak, sonuç hesaplarına alacak veya borç kaydedilerek izlenir.

 

117.01.2.02 Alım Satım Amaçlı(+/-)

Sözleşme şartlarına göre yatırım riski hayat poliçesi sahiplerine ait alım satım amaçlı hisse senetleri ile diğer değişken getirili finansal varlıklar için yapılan değerleme sonucu ortaya çıkan değerleme farkları bu hesaba borç veya alacak, sonuç hesaplarına alacak veya borç kaydedilerek izlenir.

 

117.02 HAZİNE BONOLARI

Sözleşme şartlarına göre yatırım riski hayat poliçesi sahiplerine ait T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan hazine bonoları bu hesapta izlenir.

 

117.02.1 Hazine Bonolarının Satın Alma Değeri

Sözleşme şartlarına göre yatırım riski hayat poliçesi sahiplerine ait T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan hazine bonolarının satın alma değeri bu hesapta izlenir.

 

117.02.1.01 Satılmaya Hazır

Sözleşme şartlarına göre yatırım riski hayat poliçesi sahiplerine ait T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan satılmaya hazır hazine bonolarının satın alma değeri bu hesapta izlenir.

 

117.02.1.02 Alım Satım Amaçlı

Sözleşme şartlarına göre yatırım riski hayat poliçesi sahiplerine ait T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan alım satım amaçlı hazine bonolarının satın alma değeri bu hesapta izlenir.

 

117.02.1.03 Vadeye Kadar Elde Tutulacak

Sözleşme şartlarına göre yatırım riski hayat poliçesi sahiplerine ait T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan vadeye kadar elde tutulacak hazine bonolarının satın alma değeri bu hesapta izlenir.

 

117.02.2 Hazine Bonolarının Değerlemesi (+/-)

Sözleşme şartlarına göre yatırım riski hayat poliçesi sahiplerine ait T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan hazine bonoları için yapılan değerleme sonucu ortaya çıkan değerleme farkları bu hesaba borç veya alacak, sonuç hesaplarına alacak veya borç  kaydedilerek izlenir.

 

117.02.2.01 Satılmaya Hazır (+/-)

Sözleşme şartlarına göre yatırım riski hayat poliçesi sahiplerine ait T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan satılmaya hazır hazine bonoları için yapılan değerleme sonucu ortaya çıkan değerleme farkları bu hesaba borç veya alacak, sonuç hesaplarına alacak veya borç  kaydedilerek izlenir.

 

117.02.2.02 Alım Satım Amaçlı(+/-)

Sözleşme şartlarına göre yatırım riski hayat poliçesi sahiplerine ait T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan alım satım amaçlı hazine bonoları için yapılan değerleme sonucu ortaya çıkan değerleme farkları bu hesaba borç veya alacak, sonuç hesaplarına alacak veya borç  kaydedilerek izlenir.

 

117.02.2.03 Vadeye Kadar Elde Tutulacak(+/-)

Sözleşme şartlarına göre yatırım riski hayat poliçesi sahiplerine ait T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan vadeye kadar elde tutulacak hazine bonoları için yapılan değerleme sonucu ortaya çıkan değerleme farkları bu hesaba borç veya alacak, sonuç hesaplarına alacak veya borç  kaydedilerek izlenir.

 

117.03 DEVLET TAHVİLLERİ

Sözleşme şartlarına göre yatırım riski hayat poliçesi sahiplerine ait T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan devlet tahvilleri bu hesapta izlenir.

 

117.03.1 Devlet Tahvillerinin Satın Alma Değeri

Sözleşme şartlarına göre yatırım riski hayat poliçesi sahiplerine ait T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan devlet tahvillerinin satın alma değeri bu hesapta izlenir.

 

117.03.1.01 Satılmaya Hazır

Sözleşme şartlarına göre yatırım riski hayat poliçesi sahiplerine ait T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan satılmaya hazır devlet tahvillerinin satın alma değeri bu hesapta izlenir.

 

117.03.1.02 Alım Satım Amaçlı

Sözleşme şartlarına göre yatırım riski hayat poliçesi sahiplerine ait T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan alım satım amaçlı devlet tahvillerinin satın alma değeri bu hesapta izlenir.

 

117.03.1.03 Vadeye Kadar Elde Tutulacak

Sözleşme şartlarına göre yatırım riski hayat poliçesi sahiplerine ait T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan vadeye kadar elde tutulacak devlet tahvillerinin satın alma değeri bu hesapta izlenir.

 

117.03.2 Devlet Tahvillerinin Değerlemesi (+/-)

Sözleşme şartlarına göre yatırım riski hayat poliçesi sahiplerine ait T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan devlet tahvilleri için yapılan değerleme sonucu ortaya çıkan değerleme farkları bu hesaba borç veya alacak, sonuç hesaplarına alacak veya borç kaydedilerek izlenir.

 

117.03.2.01 Satılmaya Hazır(+/-)

Sözleşme şartlarına göre yatırım riski hayat poliçesi sahiplerine ait T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan satılmaya hazır devlet tahvilleri için yapılan değerleme sonucu ortaya çıkan değerleme farkları bu hesaba borç veya alacak, sonuç hesaplarına alacak veya borç kaydedilerek izlenir.

 

117.03.2.02 Alım Satım Amaçlı(+/-)

            Sözleşme şartlarına göre yatırım riski hayat poliçesi sahiplerine ait T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan alım satım amaçlı devlet tahvilleri için yapılan değerleme sonucu ortaya çıkan değerleme farkları bu hesaba borç veya alacak, sonuç hesaplarına alacak veya borç kaydedilerek izlenir.

 

117.03.2.03 Vadeye Kadar Elde Tutulacak(+/-)

            Sözleşme şartlarına göre yatırım riski hayat poliçesi sahiplerine ait T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan vadeye kadar elde tutulacak devlet tahvilleri için yapılan değerleme sonucu ortaya çıkan değerleme farkları bu hesaba borç veya alacak, sonuç hesaplarına alacak veya borç kaydedilerek izlenir.

 

117.04 ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

Diğer şirketler veya kuruluşlar tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ihraç edilen sözleşme şartlarına göre yatırım riski hayat poliçesi sahiplerine ait özel sektör bonoları bu hesapta izlenir.

 

117.04.1 Özel Sektör Bonolarının Satın Alma Değeri

Diğer şirketler veya kuruluşlar tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ihraç edilen sözleşme şartlarına göre yatırım riski hayat poliçesi sahiplerine ait özel sektör bonolarının satın alma değeri bu hesapta izlenir.

 

117.04.1.01 Satılmaya Hazır

Diğer şirketler veya kuruluşlar tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ihraç edilen sözleşme şartlarına göre yatırım riski hayat poliçesi sahiplerine ait T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan satılmaya hazır ait özel sektör bonolarının satın alma değeri bu hesapta izlenir.

 

117.04.1.02 Alım Satım Amaçlı

Diğer şirketler veya kuruluşlar tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ihraç edilen sözleşme şartlarına göre yatırım riski hayat poliçesi sahiplerine ait T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan alım satım amaçlı ait özel sektör bonolarının satın alma değeri bu hesapta izlenir.

 

117.04.1.03 Vadeye Kadar Elde Tutulacak

Diğer şirketler veya kuruluşlar tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ihraç edilen sözleşme şartlarına göre yatırım riski hayat poliçesi sahiplerine ait T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan vadeye kadar elde tutulacak ait özel sektör bonolarının satın alma değeri bu hesapta izlenir.

 

117.04.2 Özel Sektör Bonolarının Değerlemesi (+/-)

Sözleşme şartlarına göre yatırım riski hayat poliçesi sahiplerine ait özel sektör bonoları için yapılan değerleme sonucu ortaya çıkan değerleme farkları bu hesaba borç veya alacak, sonuç hesaplarına alacak veya borç kaydedilerek izlenir.

 

117.04.2.01 Satılmaya Hazır(+/-)

 Sözleşme şartlarına göre yatırım riski hayat poliçesi sahiplerine ait satılmaya hazır özel sektör bonoları için yapılan değerleme sonucu ortaya çıkan değerleme farkları bu hesaba borç veya alacak, sonuç hesaplarına alacak veya borç kaydedilerek izlenir.

 

117.04.2.02 Alım Satım Amaçlı(+/-)

         Sözleşme şartlarına göre yatırım riski hayat poliçesi sahiplerine ait alım satım amaçlı özel sektör bonoları için yapılan değerleme sonucu ortaya çıkan değerleme farkları bu hesaba borç veya alacak, sonuç hesaplarına alacak veya borç kaydedilerek izlenir.

 

117.04.2.03 Vadeye Kadar Elde Tutulacak(+/-)

         Sözleşme şartlarına göre yatırım riski hayat poliçesi sahiplerine ait vadeye kadar elde tutulacak özel sektör bonoları için yapılan değerleme sonucu ortaya çıkan değerleme farkları bu hesaba borç veya alacak, sonuç hesaplarına alacak veya borç kaydedilerek izlenir.

 

117.05 DİĞER SABİT GETİRİLİ FİNANSAL VARLIKLAR

Sözleşme şartlarına göre yatırım riski hayat poliçesi sahiplerine ait diğer sabit getirili finansal varlıklar bu hesapta izlenir.

 

117.05.1 Diğer Sabit Getirili Finansal Varlıkların Satın Alma Değeri

Sözleşme şartlarına göre yatırım riski hayat poliçesi sahiplerine ait diğer sabit getirili finansal varlıkların satın alma değeri bu hesapta izlenir.

 

117.05.1 01 Satılmaya Hazır

Sözleşme şartlarına göre yatırım riski hayat poliçesi sahiplerine ait satılmaya hazır diğer sabit getirili finansal varlıkların satın alma değeri bu hesapta izlenir.

 

117.05.1 02 Alım Satım Amaçlı

Sözleşme şartlarına göre yatırım riski hayat poliçesi sahiplerine ait alım satım amaçlı diğer sabit getirili finansal varlıkların satın alma değeri bu hesapta izlenir.

 

117.05.1 03 Vadeye Kadar Elde Tutulacak

Sözleşme şartlarına göre yatırım riski hayat poliçesi sahiplerine ait vadeye kadar elde tutulacak diğer sabit getirili finansal varlıkların satın alma değeri bu hesapta izlenir.

 

117.05.2 Diğer Sabit Getirili Finansal Varlıkların Değerlemesi (+/-)

Sözleşme şartlarına göre yatırım riski hayat poliçesi sahiplerine ait diğer sabit getirili finansal varlıklar için yapılan değerleme sonucu ortaya çıkan değerleme farkları bu hesaba borç veya alacak, sonuç hesaplarına alacak veya borç kaydedilerek izlenir.

 

117.05.2 01 Satılmaya Hazır (+/-)

Sözleşme şartlarına göre yatırım riski hayat poliçesi sahiplerine ait satılmaya hazır diğer sabit getirili finansal varlıklar için yapılan değerleme sonucu ortaya çıkan değerleme farkları bu hesaba borç veya alacak, sonuç hesaplarına alacak veya borç kaydedilerek izlenir.

 

117.05.2 02 Alım Satım Amaçlı(+/-)

Sözleşme şartlarına göre yatırım riski hayat poliçesi sahiplerine ait alım satım amaçlı diğer sabit getirili finansal varlıklar için yapılan değerleme sonucu ortaya çıkan değerleme farkları bu hesaba borç veya alacak, sonuç hesaplarına alacak veya borç kaydedilerek izlenir.

 

117.05.2 03 Vadeye Kadar Elde Tutulacak(+/-)

Sözleşme şartlarına göre yatırım riski hayat poliçesi sahiplerine ait vadeye kadar elde tutulacak diğer sabit getirili finansal varlıklar için yapılan değerleme sonucu ortaya çıkan değerleme farkları bu hesaba borç veya alacak, sonuç hesaplarına alacak veya borç kaydedilerek izlenir.

 

117.06 YATIRIM FONU KATILMA BELGESİ

Yatırım fonları tarafından çıkarılan sözleşme şartlarına göre yatırım riski hayat poliçesi sahiplerine ait yatırım fonu katılma belgeleri bu hesapta izlenir.

 

117.06.1 Yatırım Fonu Katılma Belgelerinin Satın Alma Değeri

Yatırım fonları tarafından çıkarılan sözleşme şartlarına göre yatırım riski hayat poliçesi sahiplerine ait yatırım fonu katılma belgelerinin satın alma değeri bu hesapta izlenir.

 

117.06.1 01 Satılmaya Hazır

Yatırım fonları tarafından çıkarılan sözleşme şartlarına göre yatırım riski hayat poliçesi sahiplerine ait satılmaya hazır yatırım fonu katılma belgelerinin satın alma değeri bu hesapta izlenir.

 

117.06.1 02 Alım Satım Amaçlı

Yatırım fonları tarafından çıkarılan sözleşme şartlarına göre yatırım riski hayat poliçesi sahiplerine ait alım satım amaçlı yatırım fonu katılma belgelerinin satın alma değeri bu hesapta izlenir.

 

117.06.2 Yatırım Fonu Katılma Belgelerinin Değerlemesi (+/-)

Yatırım fonları tarafından çıkarılan sözleşme şartlarına göre yatırım riski hayat poliçesi sahiplerine ait yatırım fonu katılma belgeleri için yapılan değerleme sonucu ortaya çıkan değerleme farkları bu hesaba borç veya alacak , sonuç hesaplarına alacak veya borç kaydedilerek izlenir.

 

117.06.2 01 Satılmaya Hazır (+/-)

Yatırım fonları tarafından çıkarılan sözleşme şartlarına göre yatırım riski hayat poliçesi sahiplerine ait satılmaya hazır yatırım fonu katılma belgeleri için yapılan değerleme sonucu ortaya çıkan değerleme farkları bu hesaba borç veya alacak , sonuç hesaplarına alacak veya borç kaydedilerek izlenir.

 

117.06.2 02 Alım Satım Amaçlı(+/-)

Yatırım fonları tarafından çıkarılan sözleşme şartlarına göre yatırım riski hayat poliçesi sahiplerine ait alım satım amaçlı yatırım fonu katılma belgeleri için yapılan değerleme sonucu ortaya çıkan değerleme farkları bu hesaba borç veya alacak , sonuç hesaplarına alacak veya borç kaydedilerek izlenir.

 

117.07 REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

Sözleşme şartlarına göre repo işlemlerine konu olan finansal varlıklar bu hesapta izlenir.

 

117.07.1 Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıkların Satın Alma Değeri

Sözleşme şartlarına göre repo işlemlerine konu olan finansal varlıkların satın alma değeri bu hesapta izlenir.

 

117.07.1 01 Satılmaya Hazır

Sözleşme şartlarına göre repo işlemlerine konu olan satılmaya hazır  finansal varlıkların satın alma değeri bu hesapta izlenir.

 

117.07.1 02 Alım Satım Amaçlı

Sözleşme şartlarına göre repo işlemlerine konu olan alım satım amaçlı  finansal varlıkların satın alma değeri bu hesapta izlenir.

 

117.07.1 03 Vadeye Kadar Elde Tutulacak

Sözleşme şartlarına göre repo işlemlerine konu olan vadeye kadar elde tutulacak  finansal varlıkların satın alma değeri bu hesapta izlenir.

 

117.07.2 Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıkların Değerlemesi (+/-)

Sözleşme şartlarına göre repo işlemlerine konu olan finansal varlıklar için yapılan değerleme sonucu ortaya çıkan değerleme farkları bu hesaba borç veya alacak, sonuç hesaplarına alacak veya borç kaydedilerek izlenir.

 

117.07.2 01 Satılmaya Hazır (+/-)

Sözleşme şartlarına göre repo işlemlerine konu olan satılmaya hazır finansal varlıklar için yapılan değerleme sonucu ortaya çıkan değerleme farkları bu hesaba borç veya alacak, sonuç hesaplarına alacak veya borç kaydedilerek izlenir.

 

117.07.1 02 Alım Satım Amaçlı(+/-)

Sözleşme şartlarına göre repo işlemlerine konu olan alım satım amaçlı  finansal varlıklar için yapılan değerleme sonucu ortaya çıkan değerleme farkları bu hesaba borç veya alacak, sonuç hesaplarına alacak veya borç kaydedilerek izlenir.

 

117.07.1 03 Vadeye Kadar Elde Tutulacak(+/-)

Sözleşme şartlarına göre repo işlemlerine konu olan vadeye kadar elde tutulacak  finansal varlıklar için yapılan değerleme sonucu ortaya çıkan değerleme farkları bu hesaba borç veya alacak, sonuç hesaplarına alacak veya borç kaydedilerek izlenir.

 

117.08 VADELİ MEVDUAT HESABI  

Sözleşme şartlarına göre bankalardaki mevcut vadeli mevduat tutarı bu hesapta izlenir.

 

117.08.1 Vadeli Mevduat Hesabı

Sözleşme şartlarına göre bankalara vadeli mevduat olarak yatırılan miktarlar bu hesapta izlenir.

 

117.08.2 Vadeli Mevduat Hesabının  Değerlemesi (+/-)

Sözleşme şartlarına göre vadeli mevduat hesapları için yapılan değerleme sonucu ortaya çıkan değerleme farkları bu hesaba borç veya alacak, sonuç hesaplarına alacak veya borç kaydedilerek izlenir.

 

117.99 DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

Sözleşme şartlarına göre diğer finansal varlıklar bu hesapta izlenir.

 

117.99.1 Diğer Finansal Varlıkların Satın Alma Değeri

Sözleşme şartlarına göre diğer finansal varlıkların satın alma değeri bu hesapta izlenir.

 

117.99.1 01 Satılmaya Hazır

Sözleşme şartlarına göre satılmaya hazır  diğer finansal varlıkların satın alma değeri bu hesapta izlenir.

 

117.99.1 02 Alım Satım Amaçlı

Sözleşme şartlarına göre alım satım amaçlı diğer finansal varlıkların satın alma değeri bu hesapta izlenir.

 

117.99.1 03 Vadeye Kadar Elde Tutulacak

Sözleşme şartlarına göre vadeye kadar elde tutulacak diğer finansal varlıkların satın alma değeri bu hesapta izlenir.

 

117.99.2 Diğer Finansal Varlıkların Değerlemesi (+/-)

Sözleşme şartlarına göre diğer finansal varlıklar için yapılan değerleme sonucu ortaya çıkan değerleme farkları bu hesaba borç veya alacak , sonuç hesaplarına alacak veya borç kaydedilerek izlenir.

 

117.99.2 01 Satılmaya Hazır (+/-)

Sözleşme şartlarına göre satılmaya hazır  diğer finansal varlıklar için yapılan değerleme sonucu ortaya çıkan değerleme farkları bu hesaba borç veya alacak , sonuç hesaplarına alacak veya borç kaydedilerek izlenir.

 

117.99.2.02 Alım Satım Amaçlı(+/-)

Sözleşme şartlarına göre alım satım amaçlı diğer finansal varlıklar için yapılan değerleme sonucu ortaya çıkan değerleme farkları bu hesaba borç veya alacak , sonuç hesaplarına alacak veya borç kaydedilerek izlenir.

 

117.99.2 03 Vadeye Kadar Elde Tutulacak(+/-)

Sözleşme şartlarına göre vadeye kadar elde tutulacak diğer finansal varlıklar için yapılan değerleme sonucu ortaya çıkan değerleme farkları bu hesaba borç veya alacak , sonuç hesaplarına alacak veya borç kaydedilerek izlenir.

 

146  DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

 

Yukarıda sayılan hesaplardan herhangi birine dahil edilemeyen alacakların izlendiği hesaptır. Şirket lehine doğan alacaklar bu hesaba borç; tahsilatlar alacak kaydedilir.

 

146.03 ZORUNLU DEPREM SİGORTASI PRİMLERİNDEN BORÇLU ACENTELER

Acentelerden olan zorunlu deprem sigortası prim alacaklarının izlendiği aktif nitelikli bir hesaptır.

 

146.07 DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU (DASK) CARİ HESABI

DASK’a yapılan ön ödemeler hesaba borç, düzenlenen poliçelere ilişkin olarak DASK tarafından şirkete yapılan ödemeler de alacak işlenir.

 

146.99        DİĞER ALACAKLAR

Yukarıda sayılan hesaplardan herhangi birine dahil edilemeyen alacakların izlendiği hesaptır.

 

320 SİGORTACILIK FAALİYETLERİNDEN BORÇLAR

 

Bir yıl içinde ödenmesi öngörülen sigortacılık faaliyetlerinden borçlar bu hesap grubunda gösterilir. Bu grupta aşağıdaki hesaplar yer alır.

 

320.01 SİGORTALILARA BORÇLAR

Sigortacılık faaliyetleri ile ilgili olarak sigortalılara borçlar bu hesapta izlenir. Bir borcun doğması ile bu hesaba alacak, tahsil edilmesi halinde bu hesaba borç yazılır.

 

320.02 SİGORTALILARA BORÇLAR BORÇ SENEDİ REESKONTU (-)

Sigortalılara senetli borçların tasarruf değeri ile değerlemesini sağlamak üzere borç senetleri için ayrılan reeskont tutarının izlenmesinde kullanılır.

 

320.03 ARACILARA BORÇLAR

Sigortacılık faaliyetleri ile ilgili olarak aracılara borçlar bu hesapta izlenir. Bir borcun doğması ile bu hesaba alacak, tahsil edilmesi halinde bu hesaba borç yazılır.

 

320.03.1 Acentelere Borçlar

         Sigortacılık faaliyetleri ile ilgili olarak acentelere olan borçların izlendiği hesaptır.

 

320.03.3 Diğer Aracılara Borçlar

Sigortacılık faaliyetleri ile ilgili olarak diğer aracılara borçların izlendiği hesaptır.

 

320.04 ARACILARA BORÇLAR BORÇ SENEDİ REESKONTU (-)

Aracılara borçların tasarruf değeri ile değerlemesini sağlamak üzere reeskont tutarının izlenmesinde kullanılır.

 

320.05 SİGORTA ŞİRKETLERİNE BORÇLAR

Sigortacılık faaliyetleri ile ilgili olarak sigorta şirketlerine olan borçlar bu hesapta izlenir. Bir borcun doğması ile bu hesaba alacak, tahsil edilmesi halinde bu hesaba borç yazılır

 

320.06 SİGORTA ŞİRKETLERİNE BORÇLAR BORÇ SENEDİ REESKONTU (-)

Sigorta şirketlerine borçların tasarruf değeri ile değerlemesini sağlamak üzere reeskont tutarının izlenmesinde kullanılır.

 

320.07 REASÜRANS ŞİRKETLERİNE BORÇLAR

Sigortacılık faaliyetleri ile ilgili olarak reasürans şirketlerine olan borçlar bu hesapta izlenir. Bir borcun doğması ile bu hesaba alacak, tahsil edilmesi halinde bu hesaba borç yazılır.

 

320.08 REASÜRANS ŞİRKETLERİNE BORÇLAR BORÇ SENEDİ REESKONTU (-)

Reasürans şirketlerine borçların tasarruf değeri ile değerlemesini sağlamak üzere reeskont tutarının izlenmesinde kullanılır.

 

347  DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR

 

347.01 SATICILARA BORÇLAR

         Satıcılara borçların izlendiği hesaptır.

 

347.03        ZORUNLU DEPREM SİGORTASI KOMİSYONUNDAN ALACAKLI ACENTELER

         Şirketin acentelere olan zorunlu deprem sigortası komisyon borçlarının kaydedildiği pasif nitelikli bir hesaptır.

 

347.99 DİĞER BORÇLAR

Yukarıda sayılan hesaplardan herhangi birine dahil edilemeyen borçların izlendiği hesaptır.

 

680              KARŞILIKLAR HESABI (+/-)

 

680.01        KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR

Aktifle  ilgili olarak ayrılan karşılıklardan iptal edilen tutarlar bu hesapta izlenir.

 

680.02 KARŞILIK GİDERLERİ (-)

Aktifle  ilgili olarak ayrılan karşılık giderlerinin izlendiği hesaptır.

 

680.02.1 Kıdem Tazminatı Karşılığı

Kıdem Tazminatı karşılığının izlendiği hesaptır.

 

680.99 DİĞER KARŞILIKLAR

Yukarıda sayılan hesaplardan herhangi birine dahil edilemeyen karşılıkların izlendiği hesaptır.

 

687              DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-)

 

687.01        KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

         Kanunen kabul edilmeyen giderlerin izlendiği hesaptır.

 

687.99                DİĞER ÇEŞİTLİ GİDER VE ZARARLAR

Yukarıda tanımlanan hesaplar kapsamı dışında kalan diğer gider ve zararlardan oluşur.

 

940  DİĞER NAZIM HESAPLAR

 

940.01        RÜCU ALACAKLARI

Rücu alacaklarının  izlendiği hesaptır.

 

940.99 DİĞER NAZIM HESAPLAR

Diğer nazım hesapların izlendiği hesaptır.

 

970  DİĞER ALACAKLI NAZIM HESAPLAR

 

970.01        RÜCU ALACAKLARI

Rücu alacaklarının  izlendiği hesaptır.

 

970.99 DİĞER NAZIM HESAPLAR

Diğer nazım hesapların izlendiği hesaptır.

 

Yürürlük

Madde 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 4- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.