SMMM Mevzuatı  
Resmi Gazete: 11/03/1995 Cumartesi Sayı: 22224
Maliye Bakanlığından: 
 
SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Sıra No:16
      
            Bilindiği gibi, 3568 sayılı Serbest Mahasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nun 46'ıncı maddesi ile 02.01.1990 gün ve 20390 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca hazırlanan ve her yıl için düzelenerek Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Başkanlığınca Başkanlığımıza sunulan asgari ücret tarifesi, Başkanlığımızca aynen veya gerekli gördüğü değişikliklerle tasdik edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmektedir.

            Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, bazı serbest muhasebeci mali müşavir odalarının yetkileri olmadığı halde asgari ücret tarifeleri düzenleyerek meslek mensuplarına gönderdikleri ve meslek mensuplarını bu tarifelere uymaya zorladıkları anlaşılmıştır.

            Oysa, Maliye Bakanlığı dışında hiç bir kuruluşun muhasebecilik, müşavirlik ve tasdik hizmetleri için asgari ücret tarifesi yayınlama yetkisi bulunmamaktadır.

            Bu itibarla, Maliye Bakanlığı dışındaki kuruluşlarca yayımlanan asgari ücret tarifelerinin hukuki hiçbir geçerliliği bulunmamakta olup, muhasebe, müşavirlik ve tasdik hizmetleri asgari ücret tarifesi olarak her yıl Bakanlığımızca yayımlanan ücret tarifesinin esas alınması ve mükelleflerin bu tarifenin üzerinde ücret ödemeye zorlanmaması gerekmektedir.

            1995 yılına ilişkin ücret tarifesi 23.12.1994 tarih ve 22150 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, 1995 yılında muhasebe, müşavirlik ve tasdik hizmetlerinde sözkonusu tarifeye uyulacaktır.

            Tebliğ olunur.