SMMM Mevzuatı  
Resmi Gazete: 09.04.2000 Pazar Sayı: 24015 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından:

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Sıra No:26

 
            3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki düzenleme ve açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

            Bakanlığımızca muhtelif tarihlerde yayınlanan Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğlerinde, vergi dairelerine yeminli mali müşavirler tarafından teslim edilen tasdik raporlarının bir örneğinin Defterdarlıklar aracılığıyla Bakanlığımıza (Gelirler Genel Müdürlüğü) gönderilmesi gerektiği yönünde düzenlemeler yapılmıştır.

            Yeminli mali müşavirlerce düzenlenip vergi dairelerine teslim edilen tasdik raporları ile ilgili olarak bundan böyle aşağıda belirtilen esaslara göre işlem yapılması uygun görülmüştür.

            Vergi daireleri kendi ihtiyaçlarına yeter sayıda alacakları tasdik raporlarını mükellef dosyasında muhafaza edecekler, ayrıca Defterdarlık veya Bakanlığımıza gönderilmek üzere ilave bir rapor örneği talep etmeyeceklerdir. Ancak, Bakanlığımıza gönderilmesi özel olarak istenilen raporlar ile vakıflara vergi muafiyeti tanınması için düzenlenen tasdik raporları gibi olayın özelliği gereği Bakanlığımıza gönderilmesi gereken raporlara ilişkin uygulamaya aynen devam edilecektir.

            Ayrıca, tasdik raporları ile ilgili olarak yeminli mali müşavirler tarafından doldurulup raporlar ile birlikte vergi dairelerine teslim edilen ve defterdarlıklar aracılığıyla Bakanlığımıza gönderilen "Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporu Bilgi Formu" uygulamasına da son verilmiştir. Bundan böyle anılan formlar düzenlenmeyecek ve Bakanlığımıza gönderilmeyecektir.

            Tebliğ olunur.