muh

 

Resmi Gazete: 28.12.2004 Salı Sayı: 25684 (Asıl) 

Maliye Bakanlığından:

2005 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi 

3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 gün ve 20390 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Serbest  Muhasebeci,  Serbest  Muhasebeci  Mali  Müşavir  ve Yeminli  Mali  Müşavir  Ücretlerinin  Esasları  Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2005 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi aşağıda tablolar halinde gösterilmiştir.

 

2005 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK ASGARİ ÜCRETLERİ

 

 

TABLO II

1,13

 

1. GRUP

2. GRUP

3. GRUP

4. GRUP

1. YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ

 

 

 

 

 

A. Münhasıran Ticari Kazanç,  Serbest Meslek Kazancı ile Ticari Kazanç ve  Serbest Meslek Kazancı ile Diğer Gelir Unsurlarının Bildirimleri

 

170

153

141

130

B. Münhasıran Menkul Sermaye ile Sair Kazanç ve İrat Bildirimleri

 

113

102

90

79

C. Münhasıran Gayrimenkul Sermaye İradı ile Zirai Kazanç Bildirimleri

 

57

45

34

34

E. E-Beyanname Gönderilmesi (Sözleşme harici)

 

5

5

5

5

2. KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ

 

170

153

141

130

3. DİĞER BEYANNAMELER

 

 

 

 

 

A. KDV, Muhtasar, Emlak  veya Veraset ve İntikal

 

113

102

90

79

B. Banka Hesap Vaziyeti, SSK (Özel İnşaat-Aylık),  Diğer Beyan ve Bildirimler

 

57

45

40

28

 

TABLO III

 

1. GRUP

2. GRUP

3. GRUP

4. GRUP

1. KURULUŞ İŞLEMLERİ

 

 

 

 

A. Tek Şahıs İşletmeleri

 

 

 

 

    a) İşçisiz

113

90

68

45

    b) İşçili

141

113

90

68

B. Adi Ortaklıklar

198

170

147

136

C. Kollektif ve Adi Komandit Şirketler

226

192

170

147

D. Kooperatifler ve Limited Şirketler

452

407

362

316

E. Anonim Şirketler

565

452

396

339

2. DEĞİŞİKLİKLER

 

 

 

 

A. Adres Değişikliği

113

90

68

45

B. Pay Devirleri

136

113

90

68

C. Ana Sözleşme Değişiklikleri

 

 

 

 

    a) Adi ortaklık, adi komandit ve kollektif şirketler ile Kooperatifler

136

113

90

68

    b) Eshamlı Komandit ve Limited Şirketler

158

136

113

90

    c) Anonim Şirketler

181

158

136

113

D. Sermaye Artırımı

 

 

 

 

    a) Limited Şirketler

452

396

339

283

    b) Anonim Şirketler

565

509

452

396

E. Şekil Değiştirme ve Birleşme

452

396

339

283

F. Genel Kurul İşlemleri

339

283

226

226

G. Sermaye Ödendi Tespiti Raporu

170

141

113

113

3. DİĞER İŞLEMLER

 

 

 

 

A. Barkod İzni Alınması, İşyeri Açma İzin Belgesi

283

226

226

226

B. Marka Tescili, Patent

339

283

283

249

4. VERGİ VE SSK İŞLEMLERİ TAKİBİ

 

 

 

 

A. Vergi İadeleri (iade tutarı üzerinden)

%3

 

 

 

B. Vergi İstisna ve Muafiyetleri

203

170

136

113

C. Vergi Tecilleri ve Terkinleri (tecil ve terkin tutarları üzerinden) ile SSK Teftişi Teminat Çözümleri.

%2

 

 

 

E. Vergi İndirimi

113

102

90

79

F. Düzeltme Talepleri

170

141

113

90

G. Özel ve Teminatı Olmayan İnşaatların Teftişlerinin Verilmesi (yıllık)

170

141

113

90

A fıkrası (100 işçiye kadar olan işletmelerde) ve C fıkrası için ücret 226 YTL’den az olamaz

 

 

 

 

5.   UYUŞMAZLIK VE UZLAŞMA

 

 

 

 

226 YTL' den az olmamak üzere vergi ve fon üzerinden

%2

 

 

 

 

 

 

NOTLAR:

 

1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227’nci maddesi ve bu maddeye bağlı olarak yapılan düzenlemelere göre Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere imzalatan mükellefler, defter tutma ücreti dışında ayrıca beyanname imzalama ücreti  ödemezler.

 

2- Tarifedeki ücretler aylık olup KDV hariç tutarlardır.

 

3- Tarifedeki ücretlere ilaveler;

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlası ile uygulanır. Ancak; bu miktar sözleşmedeki ücretin % 60’ını geçemez.

3.2- Çok KDV oranı uygulanan firmalarda, tarifedeki ücrete % 10 ilave edilir.

3.3- Hizmetin müşterinin işyerinde yapılması durumunda; ayrıca % 25 ek ücret alınır.

3.4- Kooperatiflerle ilgili ücretler en fazla 50 üyeli kooperatifler için geçerlidir. 50 üyeden fazla üyesi bulunan kooperatiflerde ilave her 50 üye için ücrete % 10 ilave edilir. Üye sayısındaki kesirler tama yürütülür.

3.5- Dış ticaret işlemleri varsa tarifedeki ücrete % 10 ilave edilir.

3.6- İşletme  defteri için A ve  B bentlerinde tespit edilen ücretler 1. Grup İller arasında yer alan ve merkez nüfusu 5 milyondan fazla olan illerde % 35, 3 milyondan fazla olan illerde % 20,  2 milyondan fazla olan illerde  % 10  ve 1 milyondan fazla olan illerde % 5 oranında artırılarak uygulanır.

3.7- Enflasyon muhasebesi yapılan işletmelerde tarifedeki ücrete % 10 ilave edilir.

 

4- Tarifedeki ücretlerden indirimler:

4.1- I no.lu tablonun 1 ve 2 numaralı tarifesinde belirtilen  mükellefler için II no.lu tablonun 1-A bendinde yer alan beyanname düzenleme ücretleri % 50 indirimli olarak uygulanır.

4.2- Gayrifaal işletmelerde tarifenin % 40’ı uygulanır.

4.3- Nüfusu 50.000 kişinin altındaki ilçelerde tarifedeki maktu ücretler % 25 eksiği ile uygulanır.

4.4- 2005 yılında ilk defa gerçek usulde defter tutma durumunda olacak mükellefler ile 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 1/5/1995 tarihinden itibaren götürü usulden gerçek usule alınan mükellefler için I ve II no.lu tablolarda yer alan ücretler % 50 indirimli olarak uygulanır.

 

5- Müşteri ile meslek mensubu ayrı il gruplarında olduğu takdirde, işletmenin bulunduğu yer için belirlenen ücret tarifesi uygulanır.

 

6- Çizelgede yer alan beyanname veya bildirimlerin dışında, yükümlülerden yeni beyanname ve/veya bildirim istenildiği takdirde, ücrete tabidir. Meslek mensubu ile yükümlü arasında serbestçe belirlenecek ücret tablo II 3-B’de belirlenen ücretin altında olamaz.

 

7- Uzlaşma işlemleri ile ilgili oranın uygulanmasında, VUK.’nun 376.maddesinde öngörülen indirim düşüldükten sonra kalan vergi, fon ve ceza toplamı üzerinden müşteri lehine sağlanan indirim toplamları tutarı esas alınır. Aynı uzlaşma komisyonu toplantısında yapılan çeşitli uzlaşmalarda tarife topluca uygulanır.

 

8- İl grupları aşağıdaki gibidir:

1.Grup İller: Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, İçel, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Muğla, Samsun, Tekirdağ.

2.Grup İller: Aydın, Bolu, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Hatay, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kütahya, Malatya, Manisa, Trabzon, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Yalova, Sakarya, Düzce, Osmaniye,  Çorum, Şanlıurfa.

3.Grup İller: Adıyaman, Afyon, Ağrı, Amasya, Artvin, Batman, Bilecik, Burdur, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Isparta, Nevşehir, Van, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kilis, Niğde, Ordu, Rize, Sinop, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman.

4.Grup İller:   Ardahan, Iğdır, Bingöl, Bitlis, Gümüşhane, Hakkari, Mardin, Muş,  Siirt, Tunceli,  Bayburt, Şırnak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 YILI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRETLERİ

 

 

1- DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 

 

 

 

 

 

 

A. Sürekli Danışmanlık (aylık)

 

 

 

a)  Bir önceki yıl net satışları 1.695.000 YTL'den az olan firmalarda

:

283

 

b)  Bir önceki yıl net satışları 4.520.000 YTL' ye kadar olan firmalarda

:

339

 

c)  Bir önceki yıl net satışları 11.300.000 YTL' ye kadar olan firmalarda

:

565

 

d)  Bir önceki yıl net satışları 33.900.000 YTL' ye kadar olan firmalarda

:

848

 

e)  Bir önceki yıl net satışları 33.900.000 YTL' yi aşan firmalarda

:

1.074

 

 

 

 

 

(Yıllık 96 saate kadar, fazlası 40 YTL/saat üzerinden ilave ücrete tabidir.

 

 

 

Yıllık çalışma saatinin hesabında fiili çalışma süreleri dikkate alınır.)

 

 

 

 

 

 

 

B.  Arızi Danışmanlık  (saat ücreti)

 

 

 

a) Büroda

:

102

 

b) İlgili işletmede

:

147

 

 

 

 

 

C.Kontrol ve Revizyon İşlemleri

 

 

 

(1 YTL' den az olmamak kaydı ile) Firmanın durumuna göre tarifedeki  karşılığı ücretin, kontrol  edilen ay süresi ile çarpımı tutarıdır.

 

 

 

 

 

 

 

D. Firma Muhasebe Sisteminin Kurulması

 

 

 

a)   Hizmet-Alım/Satım İşletmesi                                                                       

:

339

 

b)  İnşaat-İmalat İşletmesi                                                                                   

:

565

 

 

 

 

 

2. UYUŞMAZLIK VE UZLAŞMA

 

 

 

 

 

 

 

339 YTL' den az olmamak üzere vergi ve fon üzerinden                                          

:

%2

 

 

 

 

 

3. ORTAKLIK İŞLEMLERİ

 

 

 

 

 

 

 

Şirketlerin TTK Gereğince Denetçiliği  (aylık)

 

 

 

a)  Banka ve sigorta şirketleri

:

339

 

b)  Halka açık şirketler ve aracı kurumlar

:

170

 

c)  Diğer şirketler

:

113

 

 

 

 

 

4.  TASFİYE (Her hesap dönemi için)

 

 

 

A. Şahıs Firmaları

:

113

 

B. Adi Ortaklık, Adi Komandit ve Kollektif Şirketler

:

170

 

C. Kooperatifler

:

396

 

D. Eshamlı Komandit ve Limited Şirketler

:

509

 

E.  Anonim Şirketler (SPK’ya dahil olmayanlar)

:

678

 

F.  Anonim Şirketler (SPK’ya dahil olanlar)

:

848

 

 

 

 

 

 

5.  BİLİRKİŞİLİK

 

 

 

a)  Aynı olay ve esastan kaynaklanan ve birbirine benzer ikiden fazla     rapor için

 

283

 

b)  Sermaye artırımı işlerinde

 

226

 

c)  170 YTL' den az olmamak üzere  bankalara sunulan bilançoların incelenmesinde net satışların

:

%01

 

d)  Diğer bilirkişiliklerde

:

735

 

 

 

 

 

 

6.  HAKEMLİK

 

 

 

452 YTL' den az olmamak üzere karşılıklı anlaşmaya bağlıdır.

 

 

 

 

 

 

 

7.  FİZİBİLİTE RAPORU

 

 

 

678 YTL' den az olmamak üzere toplam yatırım tutarı üzerinden hesaplanır.

 

 

 

Toplam yatırım tutarı 1.130.000 kadar olanlardan

:

%004

 

Sonra gelen 5.650.000 YTL için

:

%001

 

6.780.000 YTL' yi aşan kısım için

:

%0005

 

 

 

 

 

8.İLAÇ FİYATLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRİLMESİ

 

 

 

 

 

 

 

İlaç fiyatları tespit ve değerlendirilmesi;  her  bir tespit için 396 YTL' den az olmamak üzere, standart saat ücreti uygulanır.

 

 

 

 Standart saat ücreti ( 85 YTL/saat, vergi dahil her türlü işlemin yürütülmesi, takibi, izlenmesi, incelenmesi ve çalışma yapılması dahil)

 

 

 

 

 

 

 

9.DERNEK,TESİS,VAKIF VE BENZERİ KURUMLARIN HESAPLARININ DENETİMİ

 

 

 

  

 

 

 

a) İktisadi işletmesi olmayanlar

:

565

 

b) İktisadi işletmesi olanlar                                                                                                    

 

 

 

     Gelirleri  2.260.000 YTL' ye kadar olanlarda

:

1.130

 

    2.260.000 aşan kısım için

:

%005

 

 

 

 

 

10. SPK VE DİĞER KURULUŞLARCA YAPTIRILACAK MUHASEBE     DENETİM İŞLEMLERİ

 

 

 

 

 

 

 

SPK ve diğer kuruluşlarca yaptırılacak muhasebe denetim işlemlerinde, 96 saate kadar  standart saat  ücreti (113 YTL/saat) olarak  uygulanır.   96  saatten sonrası için; standart  saat  ücretinin  % 50’sinden az  olmamak  üzere  ilgililerce serbestçe  saptanır.   Söz   konusu  denetim    sözleşmeleri   yıllık    denetimlerde 96 saatten,  sınırlı  ara  denetimlerde  32 saatten,  yatırım   fonları  ve  diğer  özel denetimlerde 48 saatten az bir süreyi kapsayamaz.

 

 

 

 

 

 

 

11. KREDİLERE İLİŞKİN TESPİT İŞLEMLERİNDE

 

 

 

 

 

 

 

565 YTL' den az olmamak üzere;

 

 

 

A. Firma aktif toplamının (aktif toplamı SMMM’ce düzeltilmiş bilançodaki

 

 

 

 toplamdır)

 

 

 

    i-   1.977.500 YTL' ye kadar kısmı için

:

%003

 

    ii- Sonra gelen 3.955.000 YTL için

:

%002

 

    iii- 5.932.500 YTL' den sonrası için

:

%001

 

B. Veya kredi tutarının,

 

 

 

    i-   282.500 YTL' sine  kadar kısmı için

:

%03

 

    ii- Sonra gelen 353.690 YTL için

:

%01

 

    iii- 431.660 YTL' den sonrası için

:

%005

 

 

 

 

 

A ve B  şıklarında  yer alan  ücretler  toplamı  1.130.000 YTL’yi aşmaması  halinde yüksek olanı uygulanır. Aşması halinde, A ve B şıklarından hangisinin uygulanacağı taraflarca belirlenir. Aynı  rapora  dayanılarak  birden   fazla  kredi  müracaatında bulunulması halinde, her ilave kredi için bu ücret 1/5 oranında uygulanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. SSK İLİŞİKSİZLİK BELGESİ İÇİN YAPILAN İNCELEME

 

 

 

Sosyal  Sigortalar  Kurumundan talep edilen  ilişiksizlik  belgesi  için  yapılacak incelemelerde, 283 YTL’den az olmamak üzere ihaleli işlerde son hakedişte yazılı  toplam bedelin,  diğer  işlerde  5 No.lu  Sigorta Primleri Takip ve Tahsilatı Tebliğinde tanımlanmış iş tutarının;

 

 

 

a)   İlk 791.000 YTL için

:

%02

 

b)  Sonra gelen 791.000 YTL için

:

%01

 

c)   Sonra gelen 3.164.000 YTL için

:

%005

 

d)  Sonra gelen 6.328.000 YTL için

:

%001

 

e)   Sonra gelen 12.656.000 YTL için

:

%0005

 

f)   12.656.000 YTL' den sonrası için

:

%0001

 

 

 

 

 

NOTLAR:

 

1-Serbest Muhasebecilik tarifesindeki ücretler ve notlar, gruplar itibariyle Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler için de geçerlidir.

 

2-Bu tarifedeki ücretler ile Serbest Muhasebecilik Asgari Ücretleri ile ilgili tarifenin II ve III No.lu tablolarındaki ücretler ve notlar gruplar itibariyle Yeminli Mali Müşavirler için de geçerlidir.

 

3-Ücret tespiti sırasında, ücret soru belgesi kullanılır.

 

4-Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 285.maddesi gereğince hakim tarafından takdir olunan bilirkişi ücreti,bu tarifedeki bilirkişilik ücretlerinin dışındadır.

 

 

“Tablo 1” 28 Aralık 2004 tarih ve 25684 sayılı Resmi Gazete’de mevcuttur!