SMMM Tebliğleri  

SMMM  Uygulama Tebliğleri
 
Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ
Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Muhasebe Uygulama Yönetmeliğine İlişkin 19 Sayılı Tebliğ-Özel Finans Kurumlarınca Kamuya Açıklanacak Mali Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Standardı
Muhasebe Uygulama Yönetmeliğine İlişkin 17 Sayılı Tebliğ-Kamuya Açıklanacak Mali Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Standardında Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Muhasebe Uygulama Yönetmeliğine İlişkin 15 Sayılı Tebliğ-Konsolide Mali Tabloların Düzen-lenmesi, Bağlı Ortaklık, Birlikte Kontrol Edilen Ortaklık ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesi Standardında Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ (Sigortacılık Muhasebe Sistemi) (No: 1)
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Yeni Türk Lirası Kullanımında Özel Kesim Muhasebe Sistemine İlişkin Olarak İşletmeler Tarafından Uyulacak Esaslar Hakkında) (Sıra No: 14)
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Yeni Türk Lirası Kullanımında Özel Kesim Muhasebe Sistemine İlişkin Olarak İşletmeler Tarafından Uyulacak Esaslar Hakkında) (Sıra No: 13)
Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliği Sıra No:18
Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliği Sıra No:12
Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliği Sıra No:11
Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliği Sıra No:1
Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliği Sıra No:2
Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliği Sıra No:3
Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliği Sıra No:4
Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliği Sıra No:5
Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliği Sıra No:6
Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliği Sıra No:7
Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliği Sıra No:8
Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliği Sıra No:9
Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliği Sıra No:10
Muhasebe Uygulama ve Mali Raporlama Genel Tebliği (Tebliğ No: 2002/1)