Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 30.11.1999 Salı Sayı: 23892 (Mük.) 
Dış Ticaret Müsteşarlığından :

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (99/7) 
 

  
BİRİNCİ KISIM
GENEL İŞLEMLER

            SORUŞTURMA
            Madde 1- Güney Kore menşeli "poliesterlerden düz iplikler" için 27/11/1998 tarihli ve 23536 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 98/8 sayılı Tebliğ ile başlatılan damping soruşturması Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmüş ve tamamlanmıştır.

            KAPSAM
            Madde 2- Bu Tebliğ; 4067 sayılı Kanunla onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması Eki GATT 1994'ün VI'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma (Anti-Damping Anlaşması) ile 4412 sayılı Kanunla değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde yürütülen damping soruşturmasının sonuçlarını içermektedir.

            BİLGİ TOPLANMASI VE DOĞRULANMASI
            Madde 3- Soruşturma açılmasını müteakip, Güney Kore Büyükelçiliği, soruşturma konusu malın bilinen ihracatçıları ve ilgili meslek kuruluşu olan Korean Chemical Fibers Association'a (KCFA) soru formları ve şikayetin gizli olmayan özeti gönderilmiştir. Ayrıca, maddenin Türkiye'deki yerli üreticilerine ve bilinen tüm ithalatçılarına (75 firma) soru formları gönderilmiştir.

            Anti-Damping Anlaşması'nın 6.1.1 maddesi hükümleri gereğince firmalara kendilerinden talep edilen bilgi ve belgeleri sağlamaları için 30 günlük süre tanınmıştır. Söz konusu sürenin uzatılması yönünde zamanında gelen makul talepler karşılanmıştır.

            Soru formlarına süresi içinde yanıt vererek işbirliğine gelmiş kabul edilen firmalar aşağıda sıralanmaktadır:

            Üretici/ihracatçı firmalar (11 firma); Hyosung, Tongkook, Hankook, Daehan, Samyang, Dae Ha, Saehan, Kolon, Sk Chemicals, Dobest ve Lucky Trading.

            Yerli üreticiler (5 firma); SASA Sun'i ve Sentetik Elyaf San.A.Ş., Sönmez Filament A.Ş., Korteks A.Ş., Polylen A.Ş. ve Nergis Holding A.Ş.,

            İthalatçı firmalar (37 firma); Metemteks Tekstil San. ve Tic.A.Ş., Marteks Marmara Tekstil San. ve Tic.A.Ş., Özçelikler Tekstil Tic. ve San.A.Ş., Serhas Tekstil Tic. ve San. A.Ş., Küçükçalık Dokuma Tekstil San. ve Tic.A.Ş., Mega Tekstil San. ve Tic.A.Ş., Sel Dış Ticaret ve Paz.A.Ş., Aydın Örme San. ve Tic.A.Ş., Bayip İplik Dokuma San. ve Tic.Ltd. Şti., Doğal Tekstil San. ve Tic.A.Ş., Örmak Tekstil San. ve Tic.A.Ş., Kolot Tekstil San. ve Tic.A.Ş., Broderi Narin İşlemeli Kumaş San.A.Ş., Asya Finans Kurumu A.Ş., Lale Mefruşat San. ve Tic.Paz.A.Ş., Berteks Tekstil San. ve Tic.A.Ş., İtalteks Ekspo Grup Tekstil San. ve Tic.A.Ş., İkbal Tekstil San. ve Tic.A.Ş., Toros Tekstil San. ve Tic.A.Ş., Tanrıverdi Mensucat San.A.Ş., Gülcem Tekstil San. ve Tic.Ltd.Şti., Baydemirler Tekstil San. ve Tic.A.Ş., Karakoç Tekstil San. ve Tic.A.Ş., Konak Tül Perde San.A.Ş., Lotteks Tekstil İnş.Taah.Tur. İth.İhr., Seta Dış Ticaret Ltd.Şti., Elvin Tekstil San. ve Tic.Ltd.Şti., İpek Örme San. ve Tic. A.Ş., Bağdaş Tekstil Boya Apre San. ve Tic.A.Ş., Hit Tekstil San. ve İhr.A.Ş., Akkoç Ünsal Örme Tekstil San. ve Tic.Ltd.Şti., Sevinçler Brode Kapitone Nak.Teks.Kon.San., Teksfil İplik Örme San. ve Tic.A.Ş., Gülipek Kumaş ve İplik Tic. ve San., Berk Otomotiv San. ve Yatırım A.Ş., Düzey Moda Tekstil San. ve Tic.Ltd.Şti., Saydam Tekstil San. ve Tic.A.Ş.,

            Yukarıda belirtilmiş olan Güney Kore'de yerleşik üretici/ihracatçı firmalardan bazıları, soruşturma döneminde Türkiye'ye çok az miktarlarda ihracat yaptıklarını ya da kendilerinin üretici değil sadece aracı firma olduklarını belirterek inceleme kapsamı dışında tutulmak istediklerini beyan etmişlerdir. Talepleri uygun görülen firmalara soru formunun sadece belirli bölümlerini doldurabilecekleri ve işbirliğine gelmiş kabul edilecekleri bildirilmiştir.

            Elde edilen bilgi ve belgelerin doğrulanması ve ek bilgi temin edilmesi amacıyla Anti-Damping Anlaşması'nın 6.7 maddesi hükümleri gereğince aşağıda belirtilen firmaların idari ve üretim merkezlerinde yerinde doğrulama soruşturması yürütülmüştür.

            Yerli Üreticiler: SASA Sun'i ve Sentetik Elyaf Sanayii A.Ş., Sönmez Filament A.Ş., Korteks A.Ş., Polylen A.Ş., Nergis Holding A.Ş.

            Üretici/ihracatçı firmalar: Hyosung Living Ind. (üretici), Daehan (üretici), Hankook (üretici), Tongkook (üretici), Hyosung Corporation (ihracatçı), Lucky Trading (ihracatçı).

            Güney Koreli üretici ihracatçılar nezdinde yürütülen soruşturmalar sırasında, bazı firmaların damping marjı belirlemesinde hayati önem taşıyan üretim maliyeti verilerinde yanlış veya yanıltıcı bilgi verdikleri tespit edilmiştir. Bu durum, gerekli görülen yerlerde düzeltmeler yapılmak suretiyle, hesaplamalar sırasında dikkate alınmıştır.

            İLGİLİ TARAFLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ VE DİNLENMESİ
            Madde 4- Soruşturmanın başlangıç aşamasında yerli üretici, kullanıcı, ithalatçı ve Güney Koreli üreticilerin temsilcilerinin de katılımıyla bir kamu dinleme toplantısı düzenlenmiştir. Ayrıca, KCFA'nin talebi üzerine sadece Güney Koreli üretici ihracatçı firmaların katıldığı başka bir toplantı daha düzenlenmiştir.

            Anti-Damping Anlaşması'nın 6.9 maddesi uyarınca, soruşturmanın ilgili taraflarına soruşturma sonucundaki belirlemelere esas teşkil eden verileri içeren nihai bildirimler gönderilmiş ve itirazlarını göndermeleri için makul bir süre tanınmıştır.

            Nihai bildirimlerin gönderilmesini müteakip talepte bulunan ihracatçılardan Daehan, Hyosung ve Tongkook ile hukuki temsilcileri, ithalatçı ve endüstriyel kullanıcı firmalar ve yerli üreticilerle ayrı ayrı dinleme toplantıları düzenlenmiş, konuya ilişkin görüşleri yazılı ve sözlü olarak alınmıştır.

            FİRMA ÖRNEKLEMESİ
            Madde 5- Güney Kore'deki üretici/ihracatçı firmaların sayısının çok fazla olması sebebiyle, Anti-Damping Anlaşması'nın 6.10 maddesi uyarınca, firma bazında örnekleme yapılmıştır. Bu doğrultuda, soruşturma konusu madde ihracatını gerçekleştiren firmalar arasında ilk dört sırada yer alan ve miktar bazında toplam ihracatın %87,8'ini temsil eden dört üretici/ihracatçı firma, HYOSUNG, TONGKOOK, HANKOOK ve DAEHAN, örneklemeye seçilmiştir. Diğer taraftan, Samyang, Dae Ha, Saehan, Kolon ve SK Chemicals firmaları da soru formlarını tamamen ya da ilgili kısımları doldurmuş olmaları sebebiyle işbirliğine gelmiş kabul edilmiş, ancak örneklemeye dahil edilmemişlerdir.

            SORUŞTURMA DÖNEMİ
            Madde 6- Damping belirlemesi için 1 Aralık 1997 - 30 Kasım 1998, zarar belirlemesi için ise 1 Ocak 1996 - 31 Aralık 1998 tarihleri arasındaki dönem soruşturma dönemi olarak kabul edilmiştir.

            SORUŞTURMA KONUSU ÜRÜN
            Madde 7- Damping soruşturmasına konu ürün, Güney Kore menşeli 5402.43 gümrük tarife pozisyonunda yer alan "poliesterlerden düz iplikler"dir.

            Poliester düz iplik, eriyik haldeki poliesterlerden çekilerek devamlı lifler haline getirilmiş tek bir filament veya filamentler topluluğudur. Astarlık kumaşlar, tül perde, eşofman, döşemelik kumaş, masa örtüleri, bayan iç çamaşırları, vb. düz ipliğin temel olarak kullanıldığı yerlerdir. Endüstriyel kullanıcılar, ithalatçılar ve yerli üreticilerle yapılan görüşmelerden, maddenin ülkemizde ağırlıklı olarak tül perde yapımında kullanıldığı belirlenmiştir.

            BENZER ÜRÜN
            Madde 8- Yapılan incelemeler neticesinde, şikayet konusu maddenin yerli üreticiler tarafından üretilenleri ile Güney Kore'den ithal edilenlerinin teknik ve fiziki özellikler, çeşit, dağıtım kanalları ve kullanım alanları itibariyle benzer özelliklere sahip olduğu, bu itibarla benzer ürün olarak kabul edilebileceği anlaşılmıştır.

            ÜRÜNE İLİŞKİN ÖRNEKLEME
            Madde 9- Soruşturmaya konu olan ürün tip ve çeşitlerinin çok sayıda olması nedeniyle Anti-Damping Anlaşması'nın 6.10 maddesi hükümleri çerçevesinde firma örneklemesinin yanısıra ürün bazında da örnekleme yöntemi uygulanmıştır.

            Soruşturma kapsamında örneklemeye dahil edilen firmaların ihracatları içinde en büyük paya sahip olan tipler, damping belirlemelerinde örnek olarak kullanılmak üzere ilgili taraflarla mutabakat halinde seçilmiştir. Seçilen tipler firmaların Türkiye'ye soruşturma döneminde yapmış oldukları ihracatlarının oran olarak %78 ve üstüne tekabül etmektedir.
  

İKİNCİ KISIM
DAMPİNGE İLİŞKİN BELİRLEMELER ÖRNEKLEMEDE YER ALAN ÜRÜN TİPLERİNİN KARŞILAŞTIRILABİLİRLİĞİ

            Madde 10- Poliester düz iplikler, üretim şekilleri (düz-sürekli çekim), kalite, parlaklık (mat-parlak) ve renklerine göre farklı tiplere ayrılmaktadır.

            Bu bağlamda, Güney Kore iç piyasasında satılan ürünler ile Türkiye'ye ihraç edilen ürünlerin aynı özelliklere sahip tipler olması halinde bu tipler benzer ürün olarak kabul edilmiş ve damping hesaplamalarında karşılaştırmalara esas teşkil etmiştir.
 

BİRİNCİ BÖLÜM
NORMAL DEĞER

            %5 TESTİ
            Madde 11- Anti-Damping Anlaşması'nın 2.2 maddesi hükümleri gereğince, benzer ürünün ihracatçı ülkenin iç piyasasında tüketime konu olan satışlarının ithalatçı ülkeye olan toplam satışlarının %5 veya daha fazlasını oluşturması halinde, söz konusu satışlar normal değerin belirlenmesinde esas teşkil etmektedir. Herhangi bir tipin bu testten kalması halinde normal değer oluşturulmuş değer bazında belirlenmektedir.

            Bu test, örneklemeye seçilen ürün tipleri için topluca ve ayrı ayrı uygulanmıştır.

            NORMAL TİCARİ İŞLEM TESTİ
            Madde 12- Anti-Damping Anlaşması'nın 2.2.1 maddesi hükümleri gereğince, örneklemeye seçilen her bir tipin iç satışlarının normal değer tespitinde kullanılıp kullanılmayacağının belirlenmesi için normal ticari işlem testi uygulanmıştır. Buna göre:

            a) Düz ipliklerin ağırlıklı ortalama net satış fiyatının ağırlıklı ortalama birim maliyetinin üzerinde olduğu durumlarda normal değer;

            1) Birim maliyetin üzerindeki satışların maddenin toplam satışlarının %80'ini veya daha fazlasını oluşturması halinde, soruşturma dönemi boyunca gerçekleşen tüm iç piyasa satış işlemlerinin (karlı ve karsız) ağırlıklı ortalaması esasında,

            2) Birim maliyetin üzerindeki satışların maddenin toplam satışlarının %80'inden daha azını oluşturması halinde ise soruşturma dönemi boyunca gerçekleşen yalnızca karlı iç piyasa satış işlemlerinin ağırlıklı ortalaması esasında, belirlenmektedir.

            b) Düz ipliklerin ağırlıklı ortalama net satış fiyatının, ağırlıklı ortalama birim maliyetinin altında olması halinde normal değer, oluşturulmuş değer esasında belirlenmektedir.

            İÇ PİYASA SATIŞLARINA DAYANAN NORMAL DEĞER
            Madde 13- Anti-Damping Anlaşması'nın 2.2 maddesi hükmü gereğince normal değer, her bir tip için ihracatçı ülkenin iç pazarında bağımsız alıcılara yapılan normal ticari işlemler sonucunda ödenmiş olan veya ödenmesi gereken fiyatlar esasında belirlenmektedir.

            OLUŞTURULMUŞ DEĞER
            Madde 14- Oluşturulmuş değer, maddenin imalat maliyetine satış, genel ve idari giderler ile makul bir karın eklenmesi ile belirlenmiştir. İlgili ürünün satış, genel ve idari giderlerinin hesaplanmasında genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde ciroya dayalı maliyet dağıtım yöntemi uygulanmıştır.

            Kar marjı, Anti-Damping Anlaşması'nın 2.2.2 maddesine uygun olarak, örneklemeye seçilen üç firma için, bütün örnek ürünlerin normal ticari işlem olarak kabul edilebilen satışları esas alınmak suretiyle ağırlıklı ortalama yöntemiyle hesaplanmıştır.

            Hyosung için ise, anılan yöntemle hesaplanan kar marjının makul bir temel oluşturmadığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine, firma için makul kar marjı olarak örneklemeye dahil firmalar arasında en düşük karlılığa sahip Tongkook için ilgili üründe hesaplanan ortalama kar marjı alınmıştır. Söz konusu kar marjı kullanılarak oluşturulmuş değer hesaplanmış ve ihracat satışlarıyla aynı aşamada karşılaştırma yapılabilmesini teminen Hyosung'a ait ayarlamalar düşülmüştür.
 

İKİNCİ BÖLÜM
İHRAÇ FİYATI

            İHRAÇ FİYATI
            Madde 15- İhraç fiyatı, ihracatçı firmaların Türkiye'deki bağımsız müşterilere satışlarının bulunması halinde, öncelikle bu tür satışlarda ürüne fiilen ödenen fiyat esnasında belirlenmektedir.

            Buna göre, bu soruşturmada bütün ihracatçı firmalar için, Türkiye'deki bağımsız müşterilere yapılan ihracat satışları esas alınmıştır.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KARŞILAŞTIRMA

            KARŞILAŞTIRMA
            Madde 16- Adil bir karşılaştırmanın yapılabilmesini teminen söz konusu ürün tipleri için normal değer ile ihraç fiyatı, aynı aşamaya (fabrika çıkış aşaması) getirilmiştir.

            İlgili taraflarca ileri sürülen fiyat karşılaştırmasını etkileyen hususlara gerekli özen gösterilmiş ve Anti-Damping Anlaşması'nın 2.4 maddesi hükmü gereğince taşıma, sigorta, yükleme ve bindirme masrafları, paketleme giderleri, ödeme koşulları, ticari aşama farklılığı, indirim, geri ödeme, banka masrafları ve diğer satış giderlerinden doğan farklara ilişkin belgelendirilen, uygulanabilir ve haklı görülen ayarlamalar yapılmıştır.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DAMPİNG MARJLARI

            ÖRNEKLEMEYE DAHİL OLAN FİRMALAR İÇİN DAMPİNG MARJLARI
            Madde 17- Örneklemeye dahil edilen firmalar için damping marjları ayrı ayrı tespit edilmiştir.

            Anti-Damping Anlaşması'nın 2.4.2 maddesi hükmüne uygun olarak damping marjları, ihraç fiyatının değişik alıcılar, bölgeler veya zaman süreleri bakımından önemli ölçüde farklılık göstermesi nedeniyle işlem bazında ihraç fiyatı ile ağırlıklı ortalama normal değerin karşılaştırılması sonucu belirlenmiştir.

            Ayrıca, nihai bildirime ilişkin olarak ihracatçıların yazılı ve sözlü olarak avukatları aracılığıyla ortaya koyduğu iddialar değerlendirilmiş ve haklı görülen itirazlar dikkate alınmıştır.

            Bu çerçevede, Daehan firması, üretim maliyeti hesaplamasına itiraz etmiş ve bazı yeni kalemlerin maliyetten düşülmesini talep etmiştir. Anti-Damping Anlaşması'nın 6.8 maddesi ve Ek 2'sinde de belirtildiği üzere, soruşturma kapsamında sunulan bilgiler zamanında ve denetlemeye imkan verecek şekilde verilmesi halinde kabul edilebilmektedir. Üretim maliyetine ilişkin bu tür bilgilerin ise daha önce sorulmuş olmasına rağmen beyan edilmediği anlaşılmıştır. Bu itibarla, doğruluğunun bu aşamada denetlenmesinin mümkün olamayacağı göz önüne alınarak yeni bilgiler dikkate alınmamıştır.

            Hyosung firması, iç piyasa satışlarında vade farkı ayarlamalarının yapılmamasına itiraz etmiştir. Firma yerinde doğrulama soruşturması sırasında vadeli satışlar için öne sürülen vadeyi belgeleyememiştir. Bu tür açık hesapla çalışan firmalarda vade farklarına ilişkin ayarlamalar ancak ödemelerin belirtilen tarihlerde yapıldığı ispatlanabildiği durumlarda kabul edilmektedir. Dolayısıyla bu talebin karşılanması mümkün olmamıştır. Firma ayrıca, kar marjı hesaplamasına itiraz etmiştir. Ancak, firmanın genel itibariyle zararda olması ve ilgili üründe de yeterli ölçüde karlı satışlarının bulunmaması sebebiyle bu Tebliğin 14 üncü maddesinde belirtilen yöntem tatbik edilmiştir. Diğer taraftan, firmanın soruşturma sırasında bilgisayar ortamında sunulmuş olan ihracat işlemleri dosyasının düzeltilmiş halinin damping marjı hesaplamalarında dikkate alınmasına yönelik talebi uygun görülmüştür.

            Sonuç olarak, örneklemeye dahil olan firmalar için CIF ihraç fiyatı bazında hesaplanan damping marjları şu şekildedir:

            DAEHAN        : %17,96
            TONGKOOK : %14,77
            HYOSUNG    : %7,06
            HANKOOK   : %1,84 (ihmal edilebilir oran)

            İŞBİRLİĞİNE GELEN DİĞER FİRMALAR İÇİN DAMPİNG MARJLARI
            Madde 18- İşbirliğine gelmiş kabul edilen ancak örneklemede yer almayan diğer firmalar için damping marjı, örneklemeye dahil firmaların bireysel damping marjlarının ağırlıklı ortalaması olarak hesaplanmıştır. Ağırlıklı ortalama damping marjının belirlenmesinde Anti-Damping Anlaşması'nın 9.4 maddesi uyarınca ihmal edilebilir orandaki (%2'nin altında kalan) marjlar ortalamaya dahil edilmemiştir.

            CIF ihraç fiyatı bazında hesaplanan ağırlıklı ortalama damping marjı şu şekildedir;

            SAMYANG, DAE HA, SAEHAN, KOLON, SK CHEMICALS: %12,55

            İŞBİRLİĞİNE GELMEYEN FİRMALAR İÇİN DAMPİNG MARJLARI
            Madde 19- İşbirliğine gelmeyen Güney Kore'de yerleşik üretici firmalara, Anti-Damping Anlaşması'nın 6.8 maddesi ve Ek-2 uyarınca, işbirliğinde bulunmamayı teşvik etmemek amacıyla en yüksek damping marjına sahip firmanın en çok ihraç ettiği tip (68/24 yarı mat iplik) için hesaplanan ağırlıklı ortama damping marjının uygulanması kararlaştırılmıştır.

            Bu itibarla, işbirliğine gelmeyen firmalar için CIF ihraç fiyatı esasında hesaplanan damping marjı şu şekildedir:

            Diğerleri: %21,2
 

ÜÇÜNCÜ KISIM
ZARARA İLİŞKİN BELİRLEMELER
 
BİRİNCİ BÖLÜM
DAMPİNGLİ İTHALAT

            TÜRKİYE TÜKETİMİ
            Madde 20- Maddenin yıllık yurt içi tüketimi yerli üreticilerin toplam yurt içi satışlarına toplam ithalat eklenmek suretiyle hesaplanmıştır. Buna göre soruşturma konusu maddede tüketim 1996 - 1998 arasında %53,6 oranında artarak 20.326 tondan 31.218 tona çıkmıştır.

            MADDENİN GENEL İTHALATI VE PİYASA PAYI
            Madde 21- Dış ticaret istatistiklerinde yer alan bilgilere göre, maddenin genel ithalatı 1996 - 1998 yılları arasında miktar bazında %86,7 oranında artış göstererek 11.173 tondan 20.863 tona çıkmıştır. İthalatın piyasa payı da aynı dönemde %66,8'e ulaşmıştır.

            DAMPİNGLİ İTHALAT VE PİYASA PAYI
            Madde 22- Soruşturma konusu maddenin Güney Kore'den ithalatı 1996 – 1998 yılları arasında 6.691 tondan 14.945 tona çıkarak %123 oranında artış göstermiştir. Bu duruma paralel olarak, dampingli ithalatın genel ithalat içindeki payı %59,9'dan %1,6'ya, Türkiye piyasasındaki payı da %32,9'dan %47,9'a ulaşmıştır.

            FİYAT KIRILMASI
            Madde 23- Dampingli ithalatın fiyat seviyesi itibariyle yerli ürünlerin fiyatlarını ne ölçüde kırdığını hesaplamak amacıyla Türkiye'ye ithal edilen polyester düz ipliklerin yaklaşık üçte birini oluşturan 68/24 yarı mat ipliğin soruşturma dönemindeki fiyatları incelenmiştir.

            Fiyat kırılması, gümrük işlemleri tamamlanmış ithal ürünün depo giriş maliyeti ile yerli ürünün fabrika çıkış fiyatının peşin ödeme koşullarında karşılaştırılması suretiyle hesaplanmıştır. Bu çerçevede, yapılan inceleme sonucunda dampingli ithalatın fiyatlarının yerli üreticilerin fiyatları üzerinde %18,5 oranında fiyat kırılması etkisi yarattığı, diğer bir ifadeyle, ithal ürünlerin fiyatlarının yerli ürünlerin fiyatlarına kıyasla %18,5 düşük olduğu tespit edilmiştir.
 

İKİNCİ BÖLÜM
YERLİ ÜRETİM DALININ DURUMU

            GENEL BİLGİ
            Madde 24- Soruşturma konusu maddenin yerli üreticilerini faaliyet alanlarına göre; piyasaya doğrudan iplik satışı yapanlar ve ürettikleri iplikleri büyük ölçüde entegre tesislerde mensucat üretimi için kullanan firmalar (içe dönük üretim yapanlar) olarak iki gruba ayırmak gerekmektedir. Bu çerçevede, yerli üretim dalının durumuna ilişkin sağlıklı bir değerlendirme yapılabilmesi için incelemelerde ilk grupta yer alan firmaların verileri temel alın mıştır.

            YURT İÇİ SATIŞLAR VE PAZAR PAYI
            Madde 25- Yerli üretim dalının yurt içi satışları 1998 yılında bir önceki yıla oranla %7,5 oranında gerilemiştir. Yurt içi talepteki hızlı büyüme dikkate alındığında, yerli üretim dalının satışlarındaki düşüşün daha ciddi boyutlarda olduğu anlaşılmaktadır. 1996 - 1998 yılları arasında yerli üretimin yurt içi tüketimden aldığı pay ise %42,6'dan %30,1'e gerilemiştir.

            ÜRETİM, KAPASİTE VE KAPASİTE KULLANIM ORANI
            Madde 26- Yerli üreticiler Türkiye pazarındaki genişlemeyi dikkate alarak üretim kapasitelerini ve üretimlerini önemli ölçüde arttırmışlardır. Ancak, satışlarda beklenen seviyelere ulaşılamaması nedeniyle kapasite kullanım oranı 1996 - 1998 arasında %62,5'tan %56,8'e düşmüştür.

            STOKLAR
            Madde 27- Stoklarda 1996 - 1998 yılları arasında %3811 oranında büyük bir artış meydana gelmiştir. 1998 yılında biriken stok miktarının yerli üretim dalının o yıla ait toplam satış miktarına çok yakın olduğu görülmüştür. Yerinde inceleme sırasında da yerli üreticilerden bir kısmının satışlardaki düşüşe rağmen üretime ara verme maliyetinin yüksek olması nedeniyle üretimi kesmek yerine üretimlerini stoğa yönlendirdiği, ancak belirli bir noktadan sonra üretime ara vermek zorunda kaldıkları tespit edilmiştir.

            İSTİHDAMIN GELİŞİMİ
            Madde 28- Düz iplik üretiminde çalışan personel sayısı özellikle 1998 yılının son aylarından itibaren düşüşe geçmiştir. Yerli üreticilerden biri tüm çalışanlarına bir aylık izin verirken, bir diğeri tüm işçilerini Şubat 1999'a kadar ücretsiz izne çıkarmıştır. Fabrikalarda üretim duruma noktasına gelmiştir.

            Ayrıca, diğer bir firmanın düz iplik fitili ürettiği iki tesisini ve üretilen düz ipliklerin büküldüğü iki büküm dairesini kapattığı ve bu üretim birimlerinde çalışan 186 kişinin işten çıkartıldığı belirlenmiştir.

            SORUŞTURMA DÖNEMİNDEKİ FİYAT YIPRANMASI
            Madde 29- Fiyat yıpranması yerli üretimde en fazla paya sahip olan firmanın verileri esas alınarak incelenmiştir. Bunun için, fiyat kırılmasında olduğu gibi yine 68/24 yarı mat iplik gösterge olarak kullanılmıştır. Bu çerçevede, anılan tip ipliğin ortalama yurt içi gerçel birim maliyet endeksi soruşturma döneminde 100'den %116,5'a çıkarken, satış fiyatı endeksi 61,6'ya gerilemiştir. Bu durum yerli üreticinin fiyatlarının önemli ölçüde yıprandığını açıkça ortaya koymaktadır.

            KAR VE KARLILIK
            Madde 30- İlgili üründe anılan yerli üreticinin dönem başında %24,4 olan karlılığının, dönem sonunda %34,2 oranında zarara dönüştüğü tespit edilmiştir.

            Piyasada en çok satılan tipin karlılığında belirlenen olumsuz gelişmelerin, şirket geneline ne şekilde yansıdığı incelendiğinde, şirketin faaliyet kar endeksinin 100'den 67,8'e; vergi öncesi kar endeksinin de finansman giderlerindeki artış nedeniyle 30,9'a gerilediği tespit edilmiştir.
 

DÖRDÜNCÜ KISIM
DAMPİNGLİ İTHALAT İLE ZARAR ARASINDAKİ NEDENSELLİĞE İLİŞKİN BELİRLEMELER NEDENSELLİK

            Madde 31- Anti-Damping Anlaşması'nın 3.5 maddesi hükümleri gereğince, Güney Kore menşeli dampingli ithalatın miktarı ve fiyatlarının yanı sıra yerli üretim dalı üzerinde zarara yol açabilecek olası diğer unsurlar da incelenmiştir.

            GÜNEY KORE'DEN YAPILAN DAMPİNGLİ İTHALATIN ETKİSİ
            Madde 32- Soruşturma sırasında Güney Kore'den yapılan ithalatın damping fiyatlı olduğu, sürekli artış eğilimi gösterdiği ve piyasa payının arttığı tespit edilmiştir.

            Bu bulguların yerli üretim dalı üzerindeki etkileri incelendiğinde; yerli üretim dalının pazar payının dampingli ithalatın pazar payındaki artışa koşut olarak gerilediği, dampingli ithalatın yerli üretimin fiyatlarını önemli derecede kırdığı ve neticede yıprattığı, yerli üretim dalının satışlarında, karlılığında ve istihdamında azalmalar kaydedildiği ve satışların durma noktasına gelmesiyle stoklarında büyük miktarda birikimlerin ortaya çıktığı tespit edilmiştir.

            ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDEN İTHALAT
            Madde 33- Üçüncü ülkelerden ithalatın 1997 yılında artarken 1998 yılında önemli ölçüde gerilediği görülmüştür. Neticede söz konusu ithalatın pazar payı aynı dönemde %30,7'den %18,9'a düşmüştür. Başka bir deyişle, üçüncü ülkeler de Güney Kore'den yapılan ithalatın artması nedeniyle pazar kaybına uğramışlardır.

            Dolayısıyla, üçüncü ülkelerden herhangi birinin Türkiye pazarında önemli bir paya sahip bulunmadığı ve fiyatlar üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olmadığı ve bu nedenle yerli sanayi üzerinde zarara yol açamayacağı düşünülmektedir.

            DİĞER UNSURLARIN ZARAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
            Madde 34- Yerli sanayiye zarar verebilecek dampingli ithalat dışında başka unsurların olup olmadığı hususu da irdelenmiş ve maddenin ithalatçıları ile endüstriyel kullanıcılarının görüşleri alınmıştır. Bu çerçevede, kullanıcılar genellikle yerli üreticilerin iplik kalitesinin istenilen düzeye ulaşamadığını, parlaklık ve renkte tam beyazlığın sağlanamadığını, satış sonrası servisin olmadığını, paketleme ve teslimatta da problemler yaşandığını belirtmişlerdir.

            Bu iddialar değerlendirmeye alınmış ve incelemeler sonucunda bazılarında doğruluk payı olabileceği anlaşılmıştır. Ancak, bu tür unsurların mevzuatta tanımlandığı şekliyle zarar kavramına katkısının olmadığı düşünülmektedir. Ayrıca, yerli üretim dalında birden fazla üreticinin faaliyet gösterdiği de dikkate alındığında bu tür iddiaların, kısmen veya tamamen, üreticilerin hepsi için aynı anda geçerli olamayacağı kanaatine varılmıştır.

            DEĞERLENDİRME
            Madde 35- Bu veriler ışığında yerli üretim dalı üzerinde oluşan zarar ile Güney Kore menşeli dampingli ithalat arasında illiyet bağı bulunduğu tespit edilmiştir.
 

BEŞİNCİ KISIM
SONUÇ

            KARAR
            Madde 36- Soruşturma sonucunda, Güney Kore menşeli poliester düz iplik ithalatının dampingli olduğu ve bu ithalatın yerli üretim dalı üzerinde zarar etkisi yarattığı belirlenmiştir.

            Bu itibarla, aşağıda tanımı ve menşei belirtilen maddenin Türkiye'ye ithalatında Firma bazında tabloda belirtilen oranlarda dampinge karşı vergilerin yürürlüğe konulmasına İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından 10/11/1999 tarihinde oy birliğiyle karar verilmiştir.

G.T.İ.P.  Madde            Menşe Ülke   Firmalar                           Dampinge
                                                                          Karşı Vergi
                                                                            (CIF %)

5402.43   Poliesterlerden  Güney Kore   DAEHAN Synthetic Fiber Co.Ltd.           %17.9
          düz iplikler     Cumhuriyeti  TONGKOOK Synthetic Fibers Co.Ltd.        %14.7
                                        SAMYANG Corporation                      %12.5
                                        DAE HA Synthetic Fibers                  %12.5
                                        SAEHAN Industries Inc.                   %12.5
                                        KOLON Industries, Inc.                   %12.5
                                        SK CHEMICALS Co.Ltd.                     %12.5
                                        HYOSUNG Corporation                       %7.0
                                        DİĞERLERİ                                %21.2
                                        HANKOOK Synthetics Inc.                   Muaf

            Yürürlük
            Madde 37- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme
            Madde 38- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.