Basın Mevzuatı  
Resmi Gazete: 15.03.2001 Perşembe Sayı: 24343 (Asıl) 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:
REKLAM GELİRLERİ ÜST KURUL PAYI GENEL TEBLİĞİ 
(SERİ NO: 8)

            Radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının 31/12/2000 tarihine kadar elde ettiği reklam gelirleri üzerinden eğitime katkı payı tahsil edilmesine ilişkin 4306 sayılı Kanun ile bu şekilde hesaplanan Eğitime Katkı Payı üzerinden %10 Özel İşlem Vergisi tahsil edilmesi hakkında 4481 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkındaki 4605 sayılı Kanun ile sözkonusu Eğitime Katkı Payı ile Özel İşlem Vergisinin 31/12/2002 tarihine kadar tahsil edileceği hüküm altına alınmış bulunmaktadır.

            4605 sayılı Kanun ile yapılan bu değişiklik nedeniyle; 31/12/2002 tarihine kadar elde edilen reklam gelirleri üzerinden %5 Eğitime Katkı Payı ve hesaplanan Eğitime Katkı Payı üzerinden de %10 Özel İşlem Vergisinin eskiden olduğu gibi 08/03/2000 tarih ve 23988 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Reklam Gelirleri Üst Kurul Payı Genel Tebliği (Seri No: 7) de belirtilen esaslar çerçevesinde beyan ve ödenmesine devam edilecektir.

            Tebliğ olunur.